Artikelarkiv

Här kan du läsa en del av våra artiklar från tidigare nummer, samt en del andra intressanta artiklar.

Barn i stan I

Helena Friman och Elisabeth Edsjö skrev i Tidningen Utemiljö nr 7 2018 en historik och debatt om barns utemiljö. De är båda medlemmar i BUMS – Barns utemiljö i staden – ett nätverk av personer som i sina yrken på olika sätt tidigare arbetat med barns miljö.

Barn i stan II

Del 2 av de artiklar som Helena Friman och Elisabeth Edsjö skrev i Tidningen Utemiljö nr 7 2018 (se ovan).

Grönblå infrastruktur – hållbar dagvattenhantering i gaturum

Detta Gröna Fakta är skrivet av Anna Thynell och Kent Fridell på Edge. Det beskriver hur man kan skapa en stadsmiljö med bättre skydd mot översvämning och minskade konsekvenser vid torka, som samtidigt förbättrar vattenreningen och gör miljön mer attraktiv.

Saltlake och sopsaltning trendar

I Tidningen Utemiljös temanummer Inför vintern intervjuades bland andra Claes-Anders Malmberg, vd på Acama Konsult, som anordnar kurser i bland annat vinterväghållning.

Välj metod utifrån kunskap

Här är en intervju med trafikforskaren Anna Niska, om hur vi bäst ska välja metod för halkbekämpning.

Miljötänk både ute och inne – Valla Berså i Linköping

Valla Berså i Linköping är ett flerbostadshus av massivträ, där ambitionen har varit att hitta lösningar som lockar till sig hyresgäster som tänker extra på sin miljöpåverkan. Det går att kombinera design och hållbarhet med en genomtänkt och vacker utemiljö – även i ett flerbostadshus med hyresrätter.

Konstgräs – möjlighet eller miljöhot?

Opinionen kring konstgräs har börjat svänga. Från att ha varit mycket uppskattat, bland annat för sin betydelse för att öka antalet aktiva fotbollsspelare har det nu börjat talas om förbud i vissa kommuner. Detta på grund av miljöaspekter. Artikeln, skriven av Bengt Persson på SLU Alnarp och Rasmus Fredriksson från Malmö stad, belyser olika aspekter av konstgräset.

Gröna Fakta om i-Tree

Just nu pågår trädinventering i projektet i-Tree Sverige (sommar-höst 2018). Här kan du läsa mer om vad i-Tree är och hur det fungerar. Ur Tidningen Utemiljö nr 3 2015.

Här finns plats för både det vilda och det ansade

Kyrkparken i Järfälla är en formgiven park för både biologisk mångfald och dagvattenhantering. Läs här om hur den kom till och vilka funktioner den har!

I Karlstad gör de egen saltlake för halkbekämpning

Läs om den saltlake som har tagits fram i Karlstads kommun och som är mer effektiv, mer skonsam mot miljön och billigare än vanlig saltlake. Läs också om Malmös fortsatta tester med kaliumformiat för halkbekämpning.

Gröna Fakta om att värdera ekosystemtjänster

I detta Gröna fakta beskriver Jenny Klingberg och Yvonne Andersson-Sköld hur ekosystemtjänster kan värderas. De har varit med i ett forskningsprojekt där en metod för sådan värdering har tagits fram.

Borlänge odlar sina egna blommor

Redan i november påbörjas skissandet av hur sommarens blomsterprakt ska se ut i Borlänge. Därefter ordnar personalen på växthuset som Borlänge Energi driver så att blommorna drivs fram.

Miljön inspirerar till rörelse

Interaktiv lekutrustning kan användas för att inspirera barn till fysisk aktivitet utomhus. Vi tittar närmare på några sådana ställen och på andra intressanta grepp för att locka både barn och vuxna att röra på sig.

En kyrkogård utöver det vanliga

Kyrkogården i Harplinge är något alldeles extra – med hjälp av kreativitet, skicklighet och diverse material har man där skapat en stimulerande miljö, som ofta till och med gör besökarna glada.

Toronto toppar med gröna tak

Här berättar vi om hur lagen om att alla stora nybyggnationer i Toronto måste förses med gröna tak fungerar.

Batteridrivet gör jobbet

Läs om hur Göteborgs Stad har börjat med batteridrivna maskiner för att spara både miljön och pengar.

Så blir det tryggare ute i mörkret

Med kunskap går det att göra så att utemiljöer upplevs som tryggare, även när det är mörkt. Här finns ett par av de artiklar som publicerades i vårt temanummer om ljus, där bland andra ljusdesignern David Johansson intervjuades.

Jord in i minsta detalj

Det är något mytomspunnet, livgivande och ett av antikens fyra element. I det här Gröna Fakta får begrepp som kornstorlek, porer, struktur och jordförbättring sin förklaring – allt med fokus på det material som bildar jordskorpans yttersta avlagringar: jord. Här delar Eva-Lou Gustafsson på SLU med sig av sina kunskaper.

Flytta träd – javisst går det!

Det finns mängder av tillfällen när det kan vara bra och gynnsamt att flytta på träd,
även sådana som har stått på samma plats i många år. Och flyttarna går oftast bra, bara man
är noggrann med förberedelser och efterarbete. Vi har besökt Göteborg, där stora
infrastrukturprojekt gör att massor av träd kommer att flyttas.

Nybro har koll på träden

Träd som inte mådde bra och som riskerade att skada människor och egendom. Och en incident där en tung gren från ett gammalt ihåligt träd i stadsmiljö föll under en storm. Det blev startskottet för arbetet med en digital skötselplan i Nybro kommun.

Många viktiga steg till god växtetablering

Det är mycket som ska till för att uppnå en god etablering av växter: till exempel att välja rätt växt till rätt plats och att planera så att skötseln blir kostnadseffektiv och välfungerande.

De valde att jobba med elfordon

På Norra kyrkogården i Lund är det lugnt och fridfullt. Där är alla arbetsfordon eldrivna, något som ger vinster för miljö, personalens arbetsmiljö och besökarnas välmående.

Hur bekämpa halka?

Här finns tips och information om hur halkbekämpning fungerar.

Så går det till att göra sanden ren igen

Både djur, människor och växter lämnar spår efter sig på stränder, lekplatser, volleybollplaner och andra sandiga ställen. Här berättar vi om hur sanden kan rengöras.

Gröna Fakta om transport av maskiner

Vilka regler gäller när man ska transportera maskiner och annan utrustning? Hur ska man göra för att säkra lasten och undvika risk för skador på både människor och utrustning? Det kan du läsa om i den här versionen av Gröna Fakta.

Fuktavkännare ger koll på vattningen

Små elektroniska fuktighetsmätare i urnorna till sommarväxter har underlättat jobbet för arbetsledaren Torun Jorde i Malmö i sommar. Tack vare dem kunde hon avläsa exakt när blommorna behövde vattnas.

Bara bra med biokol i bädden

– Det växer fantastiskt bra i kol och är dessutom miljövänligt! så säger trädspecialisten Björn Embrén i Stockholm. Läs om erfarenheterna av biokol i Stockholm.

Strömmande vatten i Strömma

Så här renoverades den gamla kvarnrännan och grönytorna vid historiska byggnader på Strömmaskolan i Sätila.

Låt kunskaperna spira!

Vi har gjort en sammanställning av utbildningar och kurser inom de gröna näringarna.

Jämställda utemiljöer för barn och unga

Här finns tips och länkar om läsning för att lära mer om jämställda utemiljöer.

Hög tid att rädda bina

Om biodling i stadsmiljöer.

Växtmaterial för framtiden

Här finns Adrian Blooms tips om perenner och gräs som är vackra året om.

Förtätningens för- och nackdelar

Gröna Fakta om förtätning. Fyra olika experter kom till tals och förde fram sina åsikter på dessa aktuella frågeställningar. Ur Tidningen Utemiljö nr 2 2015

Trädgårdsarkeologen vill rädda både kunnande och arter

Möt trädgårdsarkeologen Anna Andréasson som berättar om hur mycket vi kan lära av anläggningar från svunna tider. Hon brinner också för att rädda gamla växtarter. Ur Tidningen Utemiljö nr 1 2015

Miljövänlig byggprofil för olika ändamål

En hållbar byggprofil som är tillverkad av återvunnen HD-polyeten används nu inom många olika områden, till exempel bullerskydd, för dagvattenhantering eller i marina miljöer. Ur Tidningen Utemiljö nr 1 2015

Hydromodell simulerar extremväder i Göteborg

Göteborgs kommun använder sig av simuleringar för att ta reda på hur skyfall och höga vattennivåer påverkar olika områden i kommunen.  ur Tidningen Utemiljö nr 8/14

Hur kul som helst – på barns villkor

På Royal Botanic Gardens i Melbourne har man skapat en barnpark där barn i alla åldrar ska stimuleras att leka, skapa och lära. ur Tidningen Utemiljö nr 8/14

Go’ känsla i fädrens spår

Varför får vi en speciell känsla i vissa utemiljöer, men inte i andra? Daniel Svensson berättar om vikten av att synliggöra historia och tradition för att göra en plats mer attraktiv. ur Tidningen Utemiljö nr 7/14

Så hittade Bengtsfors ut ur miljökatastrofen

Platsen där marken förgiftats av en kemisk industri blev en vilsam och pedagogisk oas. ur Tidningen Utemiljö nr 7/14

När det blir som det var tänkt

Kållereds nya, trosneutrala begravningsplats motsvarar ambitionerna. ur Tidningen Utemiljö nr 6/14

Vaknar ur sin Törnrosa-sömn

Råda säteri har sovit färdigt. Tack vare ett projekt blomstrar den anrika trädgården igen. ur Tidningen Utemiljö nr 5/14

Skulpturer väcker känslor och behöver vårdas

Borås är en skulpturtät stad och där fick vi svar på frågor om hur man bäst tar hand om skulpturer. ur Tidningen Utemiljö nr 4/14