Harplinge-Steninge är årets kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge fick i mitten av maj ta emot priset som Årets kyrkogårdsförvaltning. Detta för att de med kreativitet och effektivt utnyttjande av begränsade resurser har skapat en levande kyrkogård som gör besökaren glad. Personalens intresse för växtlighet och besökarnas bästa har lett till att det skapats en botanisk upplevelsepark som retar sinnena och…

Vilken park blir Årets Park 2017?

För att lyfta betydelserna av de svenska parkerna i det offentliga rummet, bjuder mässan Elmia Park in till tävlingen Elmia Park Inspira. I år delas priset ut för tredje gången. Parkerna bedöms efter helhetsintryck och en rad andra kriterier, som skötsel, underhåll, design, tillgänglighet för allmänheten samt arkitektur. Tävlingen vänder sig till de som arbetar…

Trädgårdsanläggarna medverkar i ny branschutbildning

Trädgårdsanläggarna deltar i en gemensam satsning på en ny, unik utbildning i trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer i samarbete med Arbetsförmedlingen och Hvilan Utbildning. Utbildningen, som löper under 40 veckor och genomförs i Stockholmsregionen, riktar sig mot arbetssökande, där stor vikt läggs vid att hitta rätt deltagare. – Vår bransch har ett stort rekryteringsbehov och…

Lyssna till SLU:s nya professorer

Den 30 mars håller nio nya professorer sina installationsföreläsningar på SLU i Uppsala. Det är öppna föreläsningar som alla hälsas välkomna till, och det går även att följa föreläsningarna live på webben. En av de nya professorerna är landskapsarkitekten Thomas Oles, som bland annat forskar om hur människor och samhällen utformar sin omgivning och om…

Nu är Grönatakhandboken här!

För några dagar sedan släpptes Grönatakhandboken, en ny handbok i tre delar där det mesta som behövs för att lyckas med att anlägga gröna tak finns med. En av de tre delarna heter Växtbädd och Vegetation, en annan Betong, Isolering och Tätskikt och den tredje delen heter rätt och slätt Vägledning. – Det vi hoppas…

Perenner som kan vara alternativ till buxbom

I Tidningen Utemiljö nr 1 2017 finns ett Gröna Fakta som handlar om buxbom och dess hot. Där finns också några tips på alternativa växter att använda i stället för buxbom. I en annan artikel i samma nummer av tidningen beskrivs hur man har hanterat problematiken med svampangrepp på buxbom på kyrkogårdarna i Malmö. Där…

Utemiljö nr 1 är lite försenad

Tidningen Utemiljö nr 1 2017 som skulle ha kommit till våra läsare den 7 februari är tyvärr försenad på grund av problem på tryckeriet. Men håll ut – den ska vara skickad nu och kommer i brevlådan vilken dag som helst! Vi beklagar förseningen.  

Borås blev Håll Sverige rent-kommun igen

  Borås stad har utsetts till Årets Håll Sverige Rent-kommun 2016. Staden får priset för sitt strategiska och kreativa arbete med att förebygga nedskräpning. Håll Sverige Rent rankar varje år kommunerna utifrån arbetet mot nedskräpning. Rankningen baseras bland annat på antalet skräpplockare, samt på enkätfrågor om kommunernas förebyggande arbete mot nedskräpning. Borås fick utmärkelsen även…

Vilket utses till Årets bäst byggda svenska utemiljöprojekt?

BEUM har inrättat ett pris till Årets bäst byggda svenska utemiljöprojekt. Nu är det dags att nominera. Bengt Persson, ordförande i BEUM, berättar att priset har instiftats för att uppmärksamma väl genomförda markbyggnadsprojekt där alla inblandade, från designers till byggherrar och entreprenörer, har ansträngt sig för att slutresultatet ska bli riktigt bra. Nominering eller ansökan…

Ramböll vann ASLA Awards för Köpenhamn och Singapore

The American Society of Landscape Architects, ASLA, har belönat Ramböll med två så kallade Professional Awards för visionära landskaps- och klimatanpassningsprojekt i Singapore och Köpenhamn. Konkretiseringen av Köpenhamns plan för att ta hand om skyfall var ett av de prisade projekten. I motiveringarna sägs att det är ”en flexibel och anpassningsbar modell för att mildra…