Kalender

Vill du veta vad som är på gång hos Tidningen Utemiljö och i branschen?

Här listar vi aktuella mässor, utbildningar och utgivningsdatum för tidningen. Saknar du något som bör vara med i kalendern? Mejla oss på info@tidningenutemiljo.se och ange gärna Kalender i ämnesraden!

2018

Maj
22–23 maj, Stockholm. Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen –
en konferens där du till exempel kan lära dig mer om hur du kan tillämpa ekosystemtjänster i din lokala planering, olika arbetssätt för att skapa samsyn kring dessa frågor samt vilket stöd som finns i lagstiftningen för arbetet med ekosystemtjänster. Konferensen arrangeras av Teknologisk institut. Läs mer här.

April
23–24 april, Stockholm.
Framtidens urbana trädbestånd – en konferens med tips, inspiration och konkreta verktyg om hur en attraktiv stadsmiljö med friska träd kan skapas. Konferensen arrangeras av Teknologisk institut. Läs mer här.

Mars
13–14 mars.
Konferensen Planering & utveckling av det offentliga rummet. Konferensen går i Stockholm och arrangeras av Teknologisk institut. Den fokuserar på olika aspekter av det offentliga rummet, som tillgänglighet och centrumhandel. Läs mer här.

Februari
1 februari.
Lingdagen på SLU Alnarp, med utställare och föreläsare. Läs mer här.

Januari
24–25 januari, Malmö.
Fastighetsmässan Syd. Läs mer här.

2017

November
17–18 november. Bostadsrättsmässan i Stockholm. Mötesplats för alla som bor i bostadsrättsföreningen eller samfällighet. Läs mer här.
10 november. Växtkännedom steg 3. Trädgårdsanläggarna ordnar kurs på Säbyholm. Här ingår bland annat grundläggande kunskaper om de vanligaste trädgårdsväxterna, viss beskärning samt genomgång av olika regelverk. Övriga kursdatum är 14 juni, 8 september, 11 och 12 oktober. Läs mer här.

Oktober
18–19 oktober. Landskapsarkitektdagarna i Stockholm.
Konferensen ska utveckla det mångfunktionella tänkandet och lära ut hur en planering för en mer attraktiv stadsmiljö kan planeras. Under andra dagen är det en workshop där diskussion och föreläsning varvas.
Den 12 oktober är det dags för Tidningen Utemiljös 50-årskalas. Det äger rum på SLU i Alnarp. Här finns programmet (uppdateras fortlöpande). Och här hittar du vår sida om jubileet.
11–12 oktober.
Växtkännedom steg 3. Trädgårdsanläggarna ordnar kurs på Säbyholm. Här ingår bland annat grundläggande kunskaper om de vanligaste trädgårdsväxterna, viss beskärning samt genomgång av olika regelverk. Övriga kursdatum är 14 juni, 8 september och 10 november. Läs mer här.
4–5 oktober.
Framtidens naturvård. Hur förvaltar vi naturen och ökar närheten till naturupplevelser i tätorterna? På denna konferens får du verktyg för att förena gröna och sociala värden och möta efterfrågan på attraktiva och tillgängliga grönytor. Konferensen äger rum i Stockholm och arrangeras av Teknologisk Institut. Läs mer här!

September
26–28 september.
Mässan Elmia Park, Jönköping. Läs mer här.
8–10 september.
Konferensen Urban Growth – perennial plantings beyond nature i Lund. Om perennanvändning i urbana miljöer. Läs mer här.
7 september
m fl datum. Växtkännedom steg 3. Trädgårdsanläggarna ordnar kurs på Säbyholm. Här ingår bland annat grundläggande kunskaper om de vanligaste trädgårdsväxterna, viss beskärning samt genomgång av olika regelverk. Övriga kursdatum är 14 och 15 september samt 3 och 24 oktober. Läs mer här.
6–7 september
Fastighetsmässan i Göteborg. Här finns mer information.

Augusti
30–31 augusti.
Konferensen Utemiljö – fokus: drift, där smarta knep för att skapa en attraktiv och trivsam utemiljö med en liten driftbudget presenteras. I slutet av dag två finns möjlighet att i en interaktiv workshop arbeta praktiskt med planering och prioritering i driftsarbetet.Konferensen äger rum i Stockholm och arrangeras av Teknologisk Institut. Mer info finns här.