Fastighetsmässan Syd, med Park & Utemiljö

På Fastighetsmässan Syd, 26–27 februari på Malmömässan, kommer det för första gången att finnas en avdelning kallad Park & Utemiljö,  området som fokuserar på framtidens offentliga rum, något som blir allt mer centralt för den urbana människan. Här tar du del av bland annat utemiljöer, lekplatser, utegym, utemöbler, maskiner och redskap, sopkärl, växter, mark och anläggning. Under två intensiva dagar får du möjligheten att upptäcka de senaste produktnyheterna och innovationerna, lyssna på paneldebatter och seminarier med branschens experter, nätverka och mingla.

Tidningen Utemiljö finns på plats i monter D:24.

Ur programmet:

Hur gör vi lekplatsen till en mötesplats med lek för alla? När HAGS planerar mötesplatser för små och stora barn utgår de alltid från begreppet Lek för alla. De menar att de måste planera och ta ansvar för att det säkert finns något för alla. Hur skapar vi säkra lekmiljöer som samtidigt är kreativa, inspirerande och stimulerande? Den 26 februari, Scen 2, kl 9.45–10.30. Moderator är Florence Oppenheim från Tidningen Utemiljö. Dessutom medverkar Tove Due och Helene Bergander från HAGS. Läs mer här!

Kostnadsfri workshop med Tove Due och Helene Bergander från HAGS, om hur lekplatser kan göras till mötesplatser med lek för alla. Den 26 februari kl 13.00–15.00 i lokalen Kungsparken på Malmömässan. Läs mer och anmäl dig här!

Hållbar utemijö – hur når vi målet? Göran Andersson, besiktningsman som besiktigar trädgårdsanläggningar talar. Den 26 februari, på Scen 2, kl 10.45–11.30.
Läs mer här!

Stadsplanering ur ett feministiskt perspektiv. Kriminologen Marika Johansson talar. Den 26 februari, på Scen 2, kl 14.15–15. Läs mer här!

Stick ut, med Utemiljös chefredaktör Florence Oppenheim som moderator. StickUt Malmö är ett interaktivt forskningsprojekt som har bedrivits i samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet, med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet handlar om att utveckla ett mer innovativt och hållbart arbetsliv genom att peta på rådande normer kring arbete och dess rumsliga förläggning, samt utforska olika former för att arbeta utomhus, i den urbana närmiljön. I takt med att allt fler bor i städer har det aldrig förr varit så många människor som levt så separerade från naturen. Kom och lyssna den 27 februari på Scen 2 kl 9.15–10!
Läs mer här!

 

Hållbara system med gröna tak och gröna väggar. Helen Johansson, ansvarig för drift och utveckling av Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö talar. 27 februari på Scen 2 kl 12.45–13.30. Läs mer här!

Här finns en fribiljett att ladda ner och använda, samt annan information.

 

Fler spännande programpunkter planeras. Informationen här fylls på successivt.