Provläs Utemiljö

Tidningen Utemiljö innehåller reportage, artiklar, nyheter och Gröna Fakta – fördjupande läsning i något aktuellt ämne
i branschen.

 

Utemiljö nummer 2 2020 har temat Växter och träd

  • Urban urskog i Kuala Lumpur
  • Tema om Växter och träd, bland annat ormbunkar och björkar
  • Gröna Fakta – om test av marktäckning
  • Information om Utemiljös planerade branschdag den 9 oktober 2020

 

Vill du beställa en prenumeration?
Det kan du göra på prenumerationssidan.

 

 

Som bilaga till Utemiljö nr 2 2020 fanns Vestres katalog. Den kan du läsa här: