Vilken park blir Årets Park 2017?

För att lyfta betydelserna av de svenska parkerna i det offentliga rummet, bjuder mässan Elmia Park in till tävlingen Elmia Park Inspira. I år delas priset ut för tredje gången. Parkerna bedöms efter helhetsintryck och en rad andra kriterier, som skötsel, underhåll, design, tillgänglighet för allmänheten samt arkitektur. Tävlingen vänder sig till de som arbetar…

Trädgårdsanläggarna medverkar i ny branschutbildning

Trädgårdsanläggarna deltar i en gemensam satsning på en ny, unik utbildning i trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljöer i samarbete med Arbetsförmedlingen och Hvilan Utbildning. Utbildningen, som löper under 40 veckor och genomförs i Stockholmsregionen, riktar sig mot arbetssökande, där stor vikt läggs vid att hitta rätt deltagare. – Vår bransch har ett stort rekryteringsbehov och…

Lag om gröna tak i Toronto

Läs här om Toronto som har en lag som säger att det måste anläggas gröna tak på alla större nybyggnationer. Artikeln är skriven av frilansjournalisten Jennie Dehlén och publicerades i Tidningen Utemiljö nr 2 2017. Foto: Scott Torrance

Grattis till stipendiaterna Karin och Signe!

Två nyinrättade stipendier har nyligen delats ut. På bilden syns Karin Pohl, som är den allra första stipendiaten för föreningen BEUMs (Besiktningsmän för utemiljö) nya stipendium. Hon går tredje året på landskapsarkitektutbildningen på SLU i Alnarp och belönas för sin kandidatuppsats. Stipendiet ger henne en summa pengar och dessutom får hon medverka vid fem besiktningar…

Lyssna till SLU:s nya professorer

Den 30 mars håller nio nya professorer sina installationsföreläsningar på SLU i Uppsala. Det är öppna föreläsningar som alla hälsas välkomna till, och det går även att följa föreläsningarna live på webben. En av de nya professorerna är landskapsarkitekten Thomas Oles, som bland annat forskar om hur människor och samhällen utformar sin omgivning och om…

Nu är Grönatakhandboken här!

För några dagar sedan släpptes Grönatakhandboken, en ny handbok i tre delar där det mesta som behövs för att lyckas med att anlägga gröna tak finns med. En av de tre delarna heter Växtbädd och Vegetation, en annan Betong, Isolering och Tätskikt och den tredje delen heter rätt och slätt Vägledning. – Det vi hoppas…

Perenner som kan vara alternativ till buxbom

I Tidningen Utemiljö nr 1 2017 finns ett Gröna Fakta som handlar om buxbom och dess hot. Där finns också några tips på alternativa växter att använda i stället för buxbom. I en annan artikel i samma nummer av tidningen beskrivs hur man har hanterat problematiken med svampangrepp på buxbom på kyrkogårdarna i Malmö. Där…

Utemiljö nr 1 är lite försenad

Tidningen Utemiljö nr 1 2017 som skulle ha kommit till våra läsare den 7 februari är tyvärr försenad på grund av problem på tryckeriet. Men håll ut – den ska vara skickad nu och kommer i brevlådan vilken dag som helst! Vi beklagar förseningen.  

Premiär för LIR:s nya hemsida

Vår samarbetsorganisation LIR, Landskapsingenjörernas Riksorganisation, har just sjösatt sin nya hemsida. Den finns på liraren.se och innehåller massor av information om organisationen, jobb, företagsmedlemmar med mera. Klicka här för att komma dit och kolla!