Om att skapa ett hållbart urbant trädbestånd

I april är det en konferens i Stockholm som tar upp just detta ämne: Framtidens urbana trädbestånd. Den ges av Teknologisk institut och pågår den 23–24 april. Föreläsare från olika delar av landet kommer och berättar om sina ämnen, till exempel: Hur kan du skydda och ta vara på kommunens stadsträd? Riskträd – vad är…

Lär dig planera och utveckla det offentliga rummet

Hur skapas offentliga rum som är tillgängliga, trygga och attraktiva för alla? Svår fråga, men den som vet svaret kan också öka människors trivsel och välbefinnande i staden. Den 13–14 mars ordnas konferensen Planering & utveckling av det offentliga rummet, där just sådana här frågeställningar tas upp, med tips och exempel av kunniga föreläsare. Arrangör…

Inspirerande på Möbelmässan

Bland hundratals utställare på Möbelmässan i Stockholm återfinns en del som har möbler och annan utrustning för utemiljöer. Man kan konstatera att trenderna är såväl naturnära, med exempelvis trämaterial, som färgstarka, med detaljer som är lackade i mustiga färger. Social samvaro med lösningar där det går att sitta och umgås på olika sätt verkar också…

Så skapas en trygg och attraktiv utemiljö

Nu är det snart dags för Fastighetsmässan Syd. Den 24–25 januari är det dags, på Malmömässan. Ett av de seminarier som Tidningen Utemiljö har varit med och arrangerat är ”Trygga och attraktiva utemiljöer höjer fastighetens värde”. Där kommer belysningsplaneraren Mona Hellman och landskapsarkitekten Lisa Östman att förklara vad det är som gör att en utemiljö…

Seminarium om att skapa hållbara utemiljöer

Förnya din utemiljö för hållbarhet och kvalitet är rubriken på ett seminarium som Tidningen Utemiljö ordnar på Fastighetsmässan Syd i Malmö. Kl 11.30-12.15, onsdagen den 24 januari, Scen 4 på Malmömässan. Gröna utemiljöer och ytor för lek och aktivitet blir allt viktigare både för människors hälsa och för ett bostadsområdes attraktivitet. Vad ska man tänka…

Snart dags för Fastighetsmässan Syd

Den 24-25 januari är det dags för Fastighetsmässan Syd i Malmö. Norra Europas största fastighetsmässa. Tidningen Utemiljö kommer att finnas på plats i egen monter. Kom förbi och prata lite med oss, kolla in utbudet bland övriga utställare och ta del av det intressanta seminarieprogrammet! Här kan du läsa mer om mässan. Och här om…

Hur kan man värdera ekosystemtjänster?

De nämns allt oftare i planering och samhällsdebatt – ekosystemtjänsterna. Men det kan fortfarande vara svårt att veta hur deras värde ska tas i beaktande till exempel i det kommunala arbetet. I Gröna Fakta från Utemiljö nr 8 2017 beskrivs hur ekosystemtjänster kan värderas. Jenny Klingberg och Yvonne Andersson-Sköld, som har skrivit större delen av…

Läs om Utemiljös jubileumsdag!

Nu börjar Tidningen Utemiljös jubileumsår gå mot sitt slut. Precis i dag har vi på redaktionen lämnat årets sista nummer till tryckeriet. Men vad mycket som har hänt under året! Ett alldeles särskilt härligt minne är den jubileumsdag som vi hade för tidningen på SLU i Alnarp i oktober. Ett 50-årsfirande som sitter finfint i…

Borlänge Energi driver upp egna sommarblommor

Borlänge har blivit känt för sina vackra och färgsprakande sommarblommor. Ett skäl till den rikliga blomsterprakten är att de driver upp fler än 10 000 sommarblommor själva varje år. Kommunen har valt att ha ett eget växthus bemannat med egen person i stället för att köpa in färdiga plantor till sina planteringar. Ungefär vid den…

Utemiljö firade 50 år

I torsdags, den 12 oktober, höll Tidningen Utemiljö sitt 50-årsjubiluem på SLU Alnarp. Där fick gästerna höra lite historik om tidningen, information om SLU, och en paneldiskussion där landskapsarkitekten Gunilla Gombrii, Anders Wanstadius från Bromölla kommun och trädgårdsanläggaren Göran Andersson delade med sig av sina erfarenheter om hur man kan skapa lyckade grönyteprojekt. Bengt Persson…