Skulpturer väcker känslor och behöver vårdas

Skötsel av skulpturer ur nr 4 2014