Tips om jämställda utemiljöer för unga

I Utemiljö 3/2015 rapporterar Florence Oppenheim från en konferens om jämställda utemiljöer för barn och unga.

Här finns artikeln som pdf.

Vill du läsa och lära dig mer, får du lite tips här!

Gör plats för barn och unga!
En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö.
Rapport 2015:8, BoverketFlicka leker i Trädgårdsföreningen

Policy för lekplatser
Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

Parker och naturområden – Riktlinjer för jämställdhetsarbete
Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

Landskapet i leken. En studie av utomhuslek på förskolegården.
Fredriks Mårtensson, Institutionen för landskapsplanering, SLU Alnarp. 2004

Trygghetsvandring ur barns perspektiv. Erfarenheter från fyra pilotprojekt. Steg för steg-manual.
Kultur i Väst: Teimouri, Åhlström, Svennberg, Björling, Havström.