Kurs om blågrön infrastruktur i städer

Scandinavian Green Roof Institute i samarbete med Edges arrangerar kursen Grön Blå Svart Grå, som fokuserar på den blågröna infrastrukturen i våra täta städer. Vilka systemlösningar finns? Hur kan de användas på bästa sätt? Kursen äger rum i Uppsala den 27–28 april. Anmälan stänger 14 Mars. Begränsat antal platser! Mer info och länk till anmälan…

Lär dig mer om 3–30–300-regeln

Känner du till 3–30–300-regeln? Den står för ett nytt sätt att tänka kring grönytor och stadsplanering och innebär att 3 träd ska synas från alla hem 30 procent trädkronstäckning ska finnas i alla bostadsområden 300 meter – längre än så ska ingen ha till närmaste park eller grönområden Den 1 mars anordnas en kurs om…

FOR bjuder in till yrkesseminarier

Under Nordiska Trädgårdar 2022, på Stockholmsmässan 31 mars–1 april, anordnar FOR (fritidsodlingens riksorganisation) yrkesseminarier. De äger rum på plats, men sänds även digitalt om mässan skulle ställas in. Seminarierna är Kyrkogårdens häckar – formelement att värna om Den ätbara parken Framtidens växtbäddar och material Biologisk mångfald – förutsättningar i staden Läs mer om programmet och…

En digital blågrön dag den 17 mars

Scandinavian Green Roof Institute ordnar en digital dag där de följer upp intressanta initiativ och projekt inom den blågröna världen. Det handlar om projekt i såväl Europa som Amerika. Vad kan vi lära av varandra? Ett flertal talare från olika länder delar med sig av sina erfarenheter. Eventet hålls på engelska. Läs mer här.

Trädföreningens kursutbud 2022 är klart

Svenska Trädföreningen meddelar de de har ett rekordstort kursutbud för 2022. Några exempel på kurser: Vinterkvist – att identifiera trädarter i avlövat tillstånd, Första hjälpen och HLR för arborister, Ekonomisk värdering av träd, Grundläggande besiktning, Svampkurs och Rapportskrivande (grundkurs samt avancerad kurs). I september i år äger även den stora ISA-konferensen rum (International Society of…

BEUM ordnar kurser i Luleå

Den ideella föreningen för branschorganisationer och intresseföreningar inom utemiljöområdet, BEUM, kommer under året att ordna kurser i Luleå. Det handlar om området ”Växt & Mark” den 15–17 mars och området ”Natursten, betong och asfalt” den 31 augusti– 1 september. Båda dessa kurser har frivillig tentamen i anslutning till kurserna (det går också att anmäla sig…