Webbinarium om brandskydd för gröna väggar

Den 16 november anordnar EFB, European Federation Green Roofs & Walls, ett kostnadsfritt webbinarium med rubriken Fireregulation green walls … studies, research and regulations. Dieter Werner och Julia Noder-Schaab är medverkande experter. Mejla office@efb-greenroof.eu för mer info.

Johan Austad, arborist.

Välkomna till Arb Weekend i Lidköping

Den 1–2 oktober äger Arb Weekend rum i Lidköping, ett kostnadsfritt utbildningsevent för arborister och klättrande trädfällare. Årets tema är arbetsmiljö med frågeställningar kring hur branschen har utvecklats, hur man kan skapa bättre arbetsmiljö och om Sverige är ett föredöme när det gäller arbetsmiljö. Arborister som har ETW- eller ISA-certifiering får tillgodoräkna sig CEU-poäng efter…

Nya utbildningar inom utemiljö

YrkesAkademin yrkeshögskola har nya utbildningar inom området utemiljö. Det är Beskärningshandledare, en kort distansutbildning med start i november och de längre utbildningarna träbyggnadsinstruktör för hållbart byggande samt arbetsledare hållbar grönyteförvaltning. Läs mer om beskärningshandledarutbildningen här, om träbyggnadsinstruktörsutbildningen här och om arbetsledarutbildningen här.

Kurs i mikroskopering – lär dig bedöma jord

Odla med naturen bjuder in till kurs i att bedöma jord, kompost och kompostte med mikroskop. Kursen går den 18 augusti hos Splendor Plant i Jonstorp och vänder sig till alla som arbetar med odling och jordhälsa eller intresserar sig för dessa ämnen. Pris inklusive fika och lunch är 2 500 kronor. Läs mer om…

Kurs om blågrön infrastruktur i städer

Scandinavian Green Roof Institute i samarbete med Edges arrangerar kursen Grön Blå Svart Grå, som fokuserar på den blågröna infrastrukturen i våra täta städer. Vilka systemlösningar finns? Hur kan de användas på bästa sätt? Kursen äger rum i Uppsala den 27–28 april. Anmälan stänger 14 Mars. Begränsat antal platser! Mer info och länk till anmälan…

Lär dig mer om 3–30–300-regeln

Känner du till 3–30–300-regeln? Den står för ett nytt sätt att tänka kring grönytor och stadsplanering och innebär att 3 träd ska synas från alla hem 30 procent trädkronstäckning ska finnas i alla bostadsområden 300 meter – längre än så ska ingen ha till närmaste park eller grönområden Den 1 mars anordnas en kurs om…

FOR bjuder in till yrkesseminarier

Under Nordiska Trädgårdar 2022, på Stockholmsmässan 31 mars–1 april, anordnar FOR (fritidsodlingens riksorganisation) yrkesseminarier. De äger rum på plats, men sänds även digitalt om mässan skulle ställas in. Seminarierna är Kyrkogårdens häckar – formelement att värna om Den ätbara parken Framtidens växtbäddar och material Biologisk mångfald – förutsättningar i staden Läs mer om programmet och…

En digital blågrön dag den 17 mars

Scandinavian Green Roof Institute ordnar en digital dag där de följer upp intressanta initiativ och projekt inom den blågröna världen. Det handlar om projekt i såväl Europa som Amerika. Vad kan vi lära av varandra? Ett flertal talare från olika länder delar med sig av sina erfarenheter. Eventet hålls på engelska. Läs mer här.

Trädföreningens kursutbud 2022 är klart

Svenska Trädföreningen meddelar de de har ett rekordstort kursutbud för 2022. Några exempel på kurser: Vinterkvist – att identifiera trädarter i avlövat tillstånd, Första hjälpen och HLR för arborister, Ekonomisk värdering av träd, Grundläggande besiktning, Svampkurs och Rapportskrivande (grundkurs samt avancerad kurs). I september i år äger även den stora ISA-konferensen rum (International Society of…

BEUM ordnar kurser i Luleå

Den ideella föreningen för branschorganisationer och intresseföreningar inom utemiljöområdet, BEUM, kommer under året att ordna kurser i Luleå. Det handlar om området ”Växt & Mark” den 15–17 mars och området ”Natursten, betong och asfalt” den 31 augusti– 1 september. Båda dessa kurser har frivillig tentamen i anslutning till kurserna (det går också att anmäla sig…