Ses vi på Fastighetsmässan?

Nu börjar det så smått att dra ihop sig för Fastighetsmässan Syd på Malmömässan i Malmö. Den 14–15 september är det dags. Tidningen Utemiljö kommer att finnas på plats i monter A24, och representanter för Trädgårdsanläggarna kommer också att vara där. Några av seminarierna: Göran Andersson från Trädgårdsanläggarna föreläser om Dagvatten – enkla, klimatsmarta lösningar…

Planera för växtmässa i Nederländerna

Den 24 och 25 augusti 2022 äger mässan Plantarium – GROEN-Direkt rum i nederländska Hazerswoude. Den vänder sig till representanter från trädgårdscentra, plantexportörer, grossister från olika länder och alla andra som är intresserade av utomhusväxter. Över 200 utställare/säljare kommer att delta. Nu är registreringen för besökare öppen. Läs mer här!

Mässa och firande hos Trädgårdsanläggarna

Trädgårdsanläggarnas förbund arrangerade en mässa för sina samarbetspartners i samband med förbundsårsmötet helgen 18-20 mars på Malmö Live i Malmö. Medlemmar och andra intresserade var välkomna och tog tillfället i akt att diskutera produkter och tjänster och de specialavtal som medlemmar i förbundet kan använda sig av. Under förbundsårsmötet valdes Magnus Fischer till ny ordförande…

Träffas vi på Larkdagen?

Den 22 april är det dags för Landskapsarkitektsdagen på SLU Alnarp, en branschdag med syftet att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag. Temat i år är Future Landscaping. Utställare, föreläsningar och workshops utlovas under dagen. Tidningen Utemiljös redaktion kommer att vara på plats med en monter. Kanske vi ses? Läs mer här!

Future Landscaping på årets Larkdag

Sveriges största branschdag inom landskapsarkitektur för studerande, yrkesverksamma och landskapsarkitekturintresserade äger rum den 22 april i Alnarp. Årets tema kommer vara “Future Landscaping” och dagen kommer att innehålla föreläsningar, workshops, fika och möjlighet att kika på montrar och diskutera ämnet. Läs mer här.

FOR bjuder in till yrkesseminarier

Under Nordiska Trädgårdar 2022, på Stockholmsmässan 31 mars–1 april, anordnar FOR (fritidsodlingens riksorganisation) yrkesseminarier. De äger rum på plats, men sänds även digitalt om mässan skulle ställas in. Seminarierna är Kyrkogårdens häckar – formelement att värna om Den ätbara parken Framtidens växtbäddar och material Biologisk mångfald – förutsättningar i staden Läs mer om programmet och…

Lingdagen flyttas till 12 maj

Landskapsingenjörsdagen, Lingdagen, är en branschmässa/arbetsmarknadsdag som landskapsingenjörsstudenterna brukar hålla i februari varje år på SLU Alnarp. Årets Lingdag har flyttats fram till den 12 maj. Information om anmälan och ev ytterligare ändringar av planeringen publiceras på landskapsingenjörerstudenternas hemsida.

Mässor flyttas fram

Pandemin fortsätter att gäcka mäss- och mötesbranschen. Före jul fick vi besked om att Elmia Park flyttar fram mässan ett år, till hösten 2023 i stället för i början av oktober 2022 som var planerat. Orsaken är att arbetet med att bygga upp organisationen efter pandemin har tagit längre tid än beräknat. Och Fastighetsmässan Syd,…

Mässa och 100-årsjubileum i Malmö

Trädgårdsanläggarna har efter de senaste restriktionerna gjort en del förändringar i upplägget inför årsmöte, mässa och Skåneföreningens (Syd) 100-årsjubileum i Malmö 18–20 mars. Arrangemanget är flyttat till Malmö Live för att få större yta. Under fredagen 18 mars blir det mässa med olika leverantörer i branschen. Dagen avslutas med en inspirationsföreläsning av Troed Troedsson samt…

Fastighetsmässan Syd flyttas till i september

På grund av den ökade smittspridningen och nya restriktioner har Fastighetsmässan Syd och Elmässan, som skulle gått i februari, skjutits på framtiden. De går i stället den 14–15 september. Fastighetsmässan är en mötesplats för leverantörer av fastighetslösningar med södra regionens fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltarbolag. Där träffas aktörer inom drift, förvaltning, underhåll, energi, miljö, säkerhet och…