Inhemska träd viktiga för insektslivet i staden

Vilken sorts träd man planterar – inhemska eller icke-inhemska – har stor betydelse för insektslivet i en stad, visar en ny studie från Lunds universitet. Betydelsen är större än vad forskarna tidigare trott, enligt studien, som har utförts i Malmös parker.– Vi kan visa att den här effekten är stark och en viktig faktor att…

Barn behöver djurkontakt i vardagen

En grupp forskare från framtidsplattformen SLU Future One Health har kartlagt kunskapen om hur barn och ungdomar möter djur i vardagen och hur vi kan ta hänsyn till deras behov. Forskarna föreslår nu ett perspektiv där samhällsplaneringen tar hänsyn till barns behov av relationer med djur. Barns och ungdomars möjligheter till naturkontakt och lek utomhus…

Lär dig lysa upp staden på bästa sätt

Den 26 november kl. 13.00 håller Smekab Citylife webinariet “Stad i ljus”. Där kommer Mikaela Åström Forsgren, ljusdesigner på White arkitekter, att ge sina bästa tips på hur stadsmiljöer kan belysas för att bidra till en trygg och harmonisk miljö utan att orsaka för mycket ljusförorening. Anmälan via den här länken.

Seminarium om jordhälsa och kompost

Vill du lära dig mer om jordhälsa, kompostte och kompost? Då kan Odla med naturens tre kursdagar vara något för dig. Med en blandning av teori och praktik kommer de vid tre seminariedagar att gå igenom sådant som hur jordhälsa påverkar växters vitalitet, hur man skapar god jordhälsa i olika system, hur mätning och analys…

Dags att nominera till Green Roof Award

Fram till den 21 november 2021 är det öppet att nominera till Scandinavian Green Roof Award 2021, priset som sedan starten 2001 har belönat de bästa gröna takprojekten i Skandinavien. Tanken med priset är att inspirera den skandinaviska marknaden för gröna tak och att öka medvetenheten om de fördelar som finns med gröna tak. Här…

Årets unga förvaltning utses på Fastighetsmässan

På Fastighetsemässan lanseras tävlingen Årets unga förvaltning 2021. Syftet är att lyfta fram innovationer som bidrar till utvecklingen av fastighetsbranschen inom hållbarhet och digitalisering. Tävlingen delas upp i två kategorier: Årets unga nytillskott respektive Årets unga innovation. För båda kategorierna gäller att personerna ska vara under 35 år och att produkten eller tjänsten ska vara…

Naturgym och träningsordlista

I Tidningen Utemiljö nr 7/21, med utgivning den 2 november, finns det ett reportage om naturgym och hur de kan anläggas. Där finns bland annat exempel från Tyskland, där naturgym är en vanlig företeelse. Vi utlovar i tidningen att publicera en träningsordlista här och även några tips på träning utan redskap. Här kommer det! Liten…

Grönska och renare dagvatten i Nacka

Nacka kommun har från Naturvårdsverket tilldelats 23 miljoner kronor för att rena och ta hand om dagvatten i form av regnbäddar. Pengarna ska användas för tre stadsbyggnadsprojekt i centrala Nacka, totalt 60 regnbäddar, med start i augusti 2021. – Nu när Nacka växer är det viktigt att säkerställa att de nya stadsbyggnadsprojekten klarar miljökvalitetsnormerna. Genom…