Maskiner visas på olika ställen i landet

Under oktober månad kommer Maskinparken att hålla maskinvisningar av park- och gatuvårdsmaskiner på ett flertal ställen: den 4 oktober i Kinna, 5 oktober i Göteborg, 6 oktober i Jönköping, 12 oktober i Mjölby, 13 oktober i Stockholm, 19 oktober i Västerås, 20 oktober i Karlstad samt 25 och 26 oktober i Malmö. Läs mer här!

I sommar är varannan vild i Fredriksdal

Sommarens stora trädgårdsutställning på Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg heter ”Varannan vild”. Tanken med den är att visa hur vilda växter kan förvandla trädgårdar till rena paradiset för fåglar, fjärilar, växter och oss själva. Den vilda naturen kan, om den får, skapa goda förutsättningar för en biologisk mångfald, även i trädgårdsmiljö. Utställningen är producerad…