Jobb i utemiljö

Behovet av gröna miljöer växer och utemiljöbranschen skriker efter yrkeskunniga medarbetare. Bland arbetsgivarna finns kyrkogårdsförvaltningar, fastighets- och bostadsbolag, kommuner, privata företag inom planering, anläggning och skötsel av utemiljöer, golfbanor och plantskolor. En spretig bransch kan tyckas men också en bransch med stora möjligheter att få jobba utomhus med varierade arbetsuppgifter och att utvecklas och utbilda sig vidare.

SYV-broschyren är producerad av Tidningen Utemiljö i samarbete med Trädgårdsanläggarna, Gröna arbetsgivare, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samt Naturbrukets yrkesnämnd (NYN). Vi är samtliga aktiva för att främja fler utbildningsmöjligheter och därmed nyrekryteringen till utemiljöbranschen. Men vi är samtidigt medvetna om att informationen och kunskapen om de enorma möjligheter till jobb som finns i branschen inte alltid har nått ut till vare sig studie- och yrkesvägledare, övrig skolpersonal, eller till eleverna själva och deras föräldrar.

Med den här bilagan vill vi visa på den mångfald av yrken, arbetsuppgifter och arbetsgivare som finns inom utemiljöbranschen. Och att vägarna dit kan se väldigt olika ut.

Här finns hela broschyren att läsa!

 

 

 

 

 

 

Och här kan du läsa lite längre intervjuer med några av de som finns med i broschyren.

Och varför valde du trädgård?


– Jag var trött på mitt gamla jobb som kommunikatör och ville vara mer ute och få röra på mig. Jag valde att gå en tvåårig YH-utbildning till trädgårdsmästare i Enköping. Mitt mål är att driva egen firma.

Annika Eriksson, 49 år.
Går ut trädgårdsmästarutbildningen på yrkeshögskolan i Enköping i december 2020.

 


– Jag åkte runt och kollade på lite olika skolor när jag skulle välja till gymnasiet. Naturbruk trädgård är en bred utbildning som kan leda till lite av varje. Nu jobbar jag på en handelsträdgård och har ett väldigt varierat jobb.

Elina Ahlmén, 20 år.
Har gått på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker. Jobbar på Åkrabergs handelsträdgård i Väröbacka. Är i butik ibland, jobbar med skötsel och mindre entreprenadarbeten.