Kalender

Vill du veta vad som är på gång hos Tidningen Utemiljö och i branschen?

Här listar vi aktuella mässor, utbildningar och utgivningsdatum för tidningen. Saknar du något som bör vara med i kalendern? Mejla oss på info@tidningenutemiljo.se och ange gärna Kalender i ämnesraden!

2024

April

18 april, Publika parker och stadsrum, Lund. Arrangör Movium m fl. Läs mer här!

Januari

25 januari, Alnarp, Utemiljödagen. Tema Förvaltning för biologisk mångfald. Läs mer här!

2023

November

21–23 november, Varberg, kurs om mark och växter. Arrangör: BEUM. Läs mer  och anmäl dig här!

Oktober

4 oktober, Malmö, kurs i 3-30-300 – regeln för hållbara städer. Arrangör: Svenska Trädföreningen. Läs mer här!

3–4 oktober, Malmö, kurs Besiktningsman för skötsel av utemiljö. Arrangör: BEUM. Läs mer här!

September

28–30 september, IFLA World Congress 2023, Stockholm och Nairobi. Arrangör bland annat Sveriges Arkitekter. Läs mer här!

26–28 september, Elmia Park, Jönköping. Sveriges största branschmässa för utemiljöer. Läs mer här!

18–22 september, Gröna tak-kurs, Malmö. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer här!

8 september, HLK Jönköping och på zoom, föredrag om barns lek i kombination med risk och fara. Arrangörer: Jönköping University och Jönköpings kommuns friluftsråd. Anmäl dig här!

Augusti

30–31 augusti, Varberg, kurs om natursten, betong och asfalt. Arrangör: BEUM. Läs mer och anmäl dig här!

Juni

29 juni, halvdag om gräsklippning, Karlstad. Arrangör: MowFleet. Läs mer och anmäl dig här!

Maj

29 maj, workshop om växthälsa ur ett växtförädlingsperspektiv, Höör. Arrangör: SLU. Läs mer här!

24-25 maj, SLU Campus Ultuna + digitalt. Konferens om växthälsa, Crop protection futures in agriculture. Läs mer här!

12 maj, webbinarium om växthälsa, kl 11-12. Arrangör: SLU och Jordbruksverket. Läs mer här!

April

19 april, webbinarium kl 10–11. Planering av utomhusmiljöer. Arrangör: Prodlib. Läs mer på prodlib.com

14 april, webbinarium kl 8–10, Biologisk mångfald – behovet av att plantera inhemska arter. Arrangör: Planter och Eriksbo plantskola. Anmälan här: eriksbo-plantskola.se.

27 april, webbinarium, heldag. European World Infrastructure Day. Läs mer på worldgreeninfrastructurenetwork.org!

Mars

31 mars, halvdags webbinarium. Växtskadegörare i fokus – Pinus. Arrangör: Stångby akademi. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

24–25 mars, Helsingfors, Finland, nordisk konferens för trädgårdsanläggare. Mer info och anmälan finns här!

23 mars, halvdags webbkurs. Gräsklippning i fokus. Arrangör: Gröna Trender. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

17–19 mars, Göteborg. Trädgårdsanläggarnas årsmöte och mässdag. Mer info kommer här.

17 mars, Göteborg. Seminarium PowerPerenner för framtiden – enligt Skärpa Studio. Föreläsare: Therése Hjalmarsson, Lotta Jacobsson, Anna-Karin Ekwall och Malin Hirdman. Arrangör: Stångby akademi. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

16 mars, lunchwebbinarium, Gröna väggar del 3. Fördjupning i gröna fasader och hur system för växtstöd och växtbädd kan se ut. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

16 mars, halvdags webbkurs. Tätortsnära ängsmark. Arrangör: Gröna Trender. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

15–16 mars, Kista, Fastighetsmässan arrangerad av EasyFairs. Läs mer här!

15 mars, lunchwebbinarium, Stadsträd del 5. Fördjupning trädvård, etablering och drift. Etableringsskötsel och grundläggande trädvård. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

14 mars, webbinarier på temat Strategies for Urban Biodiversity, med många internationella föreläsare. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

10 mars, halvdags webbinarium. Växtskadegörare i fokus – Quercus. Medverkande: Johanna Witzell. Arrangör: Stångby akademi. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

9 mars, lunchwebbinarium, Gröna väggar del 2. Fördjupning i levande väggar och hur de vanligaste systemen ser ut. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

9 mars, halvdags webbkurs, Vatten på allmän plats. Arrangör: Gröna Trender. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

8 mars, Malmö, halvdagsseminarium om vad man ska tänka på när man planerar, projekterar och anlägger gröna tak. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Anmälan senast 15 februari.
Läs mer och hitta länk till anmälan här!

7 mars, lunchwebbinarium, Stadsträd del 4. Fördjupning ståndort, växtval och växtkvalitet. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

2 mars, lunchwebbinarium, Gröna väggar del 1. Introduktion till vertikala vegetationssystem, levande väggar och gröna fasader. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

Februari

28 februari, lunchwebbinarium, Stadsträd del 3. Fördjupning växtbäddar, jord och substrat. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

24 februrari, halvdags webbinarium. Växtanvändning i fokus. Medverkande: Marika Delin. Arrangör: Stångby akademi. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

22 februari, halvdags webbkurs. Hållbara lekplatser i fokus. Arrangör: Gröna Trender. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

17 februari, halvdags webbinarium. Växtanvändning i fokus. Medverkande: Peter Linder. Arrangör: Stångby akademi. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

17 februari, Kabbarp, frukostmöte, John Taylor talar om rosor. Arrangör: Hvilan utbildning. Läs mer och anmäl dig här!

16 februari, lunchwebbinarium, Gröna tak del 5. Multifunktionella gröna tak. Gröna tak och solpaneler, blågröna tak, matodling på tak. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

16 februari, Göteborg, seminarium Greenwashing – lyckas eller misslyckas. Medverkande: Gustav Nässlander och Johan Östberg. Arrangör: Stångby akademi. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

14 februari, lunchwebbinarium, Stadsträd del 2. Fördjupning – träd i stadsplanering. Vilka övergripande strategier finns? Urban forest. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

9 februari, halvdags webbkurs, Ängsmarken i fokus. Arrangör: Gröna Trender. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

9 februari, lunchwebbinarium, Gröna tak del 4. Skötsel och drift av sedumtak, biotoptak och bjälklagsgårdar. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

8 februari, webbinarium, om hållbar omställning av barns utemiljöer. Samverkan för ekosystemtjänster på förskolor. Arrangör: SMULLE. Anmäl dig här!

7 februari, halvdags webbkurs, Kommunal vinterväghållning. Arrangör: Gröna Trender. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

7 februari, lunchwebbinarium, Stadsträd del 1. Varför behöver vi träd? Introduktion till träd, ekosystemtjänster, naturbaserade lösningar och överblick i processen. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

2 februari, lunchwebbinarium, Gröna tak del 3. Anläggning, systemlösningar, materialval, kontroll och uppföljning. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

2 februari, SLU Alnarp, landskapsingenjörsdagen. Läs mer här!

Januari

31 januari, lunchwebbinarium, Blågröna system del 3. Vi tittar på byggda blågröna lösningar och vilken funktion de har. Vad har funkat bra och mindre bra? Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

26 januari, lunchwebbinarium, Gröna tak del 2. Projektering. Vad är viktigt att tänka på vid projektering av gröna tak? Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

24 januari, online, Utemiljödagen 2023 med temat Kommunikation för levande utemiljöer. Arrangör är SLU Landskap. Mer info här!

24 januari, lunchwebbinarium, Blågröna system del 2. Hur ser behovet av dagvattenhantering i städerna ut? Hur kan vi bygga multifunktionella lösningar? Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

19 januari, lunchwebbinarium, Gröna tak del 1. Vad är ett grönt tak och varför behöver vi dem? Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

17 januari, lunchwebbinarium, Blågröna system del 1. Vad är ett blågrönt system, varför behövs de och vilka ekosystemtjänster kan de leverera? Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer och hitta länk till anmälan här!

2022

December
14 december, Luleå, BEUM:s kurs om entreprenadbesiktning, steg 2.
Läs mer här!

2 december, Kabbarp, frukostmöte med arboristen Erik Jönsson och dendrologen Eric Darnell. Läs mer här!

November

30 november, Stockholm, Green Landscaping Groups workshop om en mer hållbar skötselmarknad. Anmäl dig här!

24 november, Göteborg, TCYK:s konferens om yrkesbevis. Läs mer här!

21–22 november, Luleå, BEUM:s kurs om entreprenadbesiktning, steg 1. Läs mer här!

16 november,EFB:s webbinarium med rubriken Fireregulation green walls … studies, research and regulations. Mejla för mer info! office@efb-greenroof.eu

10–11 november, Ulriksdals slottsträdgård, Svenska Trädgårdsdesigners designdagar. Läs mer här!

2 november, Stockholm, Träddagen. Läs mer här!

Oktober
4-6 oktober, Elmia Park, Elmia, Jönköping. OBS – flyttas till 2023! Läs mer här!

4 oktober, Augustenborg, Malmö. Aging green roofs – föreläsningar och workshop. Läs mer här!

Augusti/september

31 augusti – 2 september, Uddevalla, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kongress. Läs mer här!

31 augusti – 1 september, Luleå, BEUM:s kurs ”Natursten, betong och asfalt”. Läs mer här!

27 augusti, Essunga plantskola firar 85 år. Läs mer här!

14–15 september, Malmömässan i Malmö, Fastighetsmässan Syd. Läs mer här!

7–9 september, Slagthuset, Malmö, Urban Growth II – Perennial Plantings Beyond Nature. OBS! INSTÄLLT! Läs mer här!

6–22 september, Green Roadshow 2022. Maksinvisningsturné som anordnas av GSS, Grönytesektionen Sverige. Läs mer här!

Juni
3–5 juni, Malmö Garden Show trädgårdsfestival.
Läs mer här!

Maj
12 maj, Lingdagen, Alnarp. Läs mer här!
12 maj, Tulpanfestival, Skövde.
Läs mer här!
10-12 maj, Yrkes-SM, Växjö. Läs mer här!

April
22 april, Larkdagen, Alnarp.
Läs mer här!

Mars
15–17 mars, Luleå, BEUM:s kurs ”Växt & Mark”.
Läs mer här!

2021

November
24-25 november, Fastighetsmässan Stockholm, Kistamässan. Läs mer här!
9-11 november, BEUM-kursen ”Växt & Mark”, Ultuna. Läs mer här!
2-3 november, Träddagarna, Liseberg, Göteborg.
Läs mer här!

Oktober
4-5 oktober, SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) Rikskonferens Malmö. Läs mer här!

September
28-30 september, Elmia Park, Elmia, Jönköping. OBS! Nytt datum 4-6 oktober 2022! Läs mer här!
22-23 september, Elmia Garden, Elmia, Jönköping. Läs mer här!
14-30 september, Green Roadshow 2021, Grönytesektionen Sverige, maskinvisningsturné med stopp i bl.a. Sundsvall, Falun och Vallentuna. Läs mer här!
1-3 september, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, FSS, kongress, Uddevalla.

Mars
19 mars, Trädgårdsanläggarna, förbundsårsmöte, ONLINE. Läs mer här!
10-11 mars, Kyrkogårdsdagarna, ONLINE, Acama AB. Läs mer här!

Februari
23 februari, Inspirationsföreläsningar om skog och hälsa, SLU, ONLINE. Läs mer här!
Webbinarieserie, tisdagar kl. 11:30–12:30, vecka 4, 8, 12, 16 och 20. 

Januari
26 januari, Utemiljödagen, digitalt från SLU Alnarp. Läs mer här!
19-20 januari, Projektstyra och förvalta nya utemiljöer 19-20, ONLINE, Acama AB. Läs mer här!
6-10 januari, Euroskills/Yrkes-EM, Graz, Österrike. Läs mer här! FRAMFLYTTAT PÅ OBESTÄMD TID!

2020

November
4–5 november, Träddagarna, Uppsala. Arrangör: Svenska Trädföreningen. Läs mer här! INSTÄLLT!

Oktober
9 oktober, SLU Alnarp.
Utemiljös branschdag. Läs mer här! INSTÄLLT!

September
30 september–1 oktober, Elmia Garden, Jönköping. Arrangör: Elmia. Läs mer här! INSTÄLLT!
23-24 september, Kurs i markbeläggning, Elite Stadshotellet, Växjö. Arrangör: BEUM. Läs mer här!
16–20 september, Euroskills, Graz, Österrike. Läs mer här! FRAMFLYTTAT PÅ OBESTÄMD TID!
16–19 september, GaLaBau, Nürnberg, Tyskland. Läs mer här! INSTÄLLT!
16–17 september, SLU Landskapsdagar, Ultuna. Läs mer här!
10 september, Sommarfestival, Skövde. Arrangör: Verver Export med flera. INSTÄLLT!
9–11 september, Urban Growth, Malmö. Arrangör: Klinta Trädgård med flera. INSTÄLLT!

Augusti
26–28 augusti, Stadsträdgårdsmästarnas kongress, Uddevalla. Arrangör: FSS. Läs mer här! INSTÄLLT!

Juni
29-30 juni, Elmiadalen, Digitalt/Livestreamas.
Arrangör: Elmia. Läs mer här!
2226 juni, Sommarkurs Gröna Tak, Malmö. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer här!

April
28 april, Skövde. Tulpanfestival, arrangerad av Verver Export, Skövde kommun och Mölltorps Utemiljö. Läs mer här! INSTÄLLT!

Mars
12–13 mars, Västerås. Trädgårdsanläggarna har årsmöte.

Februari
26–27 februari, Malmö. Fastighetsmässan. Läs mer här!
6 februari, SLU Alnarp, Ling-dagen.

2019

November
6–7 november, Växjö. Träddagar. Arrangör: Svenska Trädföreningen. Läs mer här!

Oktober
23–24 oktober, Stockholm. Vinterväghållningsdagarna 2019. Arrangör: ACAMA Konsult AB. Läs mer här!
16–17 oktober, Stockholm. Konferensen Lekplatser och barns utemmiljö. Arrangör: SIPU. Läs mer här!
10–11 oktober, Oslo. Nordiskt presidium, Trädgårdsanläggarna. Läs mer här!
2 oktober, Malmö. Europeisk konferens om i-Tree. Läs mer här!

September
25–27 september, Örebro. Kursen Natursten, markbetong och asfalt. Arrangör är BEUM. Läs mer här!
24–26 september, Jönköping. Elmia Park. Arrangör: Elmia AB. Läs mer här!
4–5 september, Mölndal. Public Spaces/Fastighetsmässan. Arrangör är Åbymässan/Easy Fairs. Läs mer här!

Augusti
29–30 augusti, Jönköping. Konferensen Ute är inne: Utomhuspedagogik och ekosystemtjänster. Arrangör är Utenavet med Movium och SLU som samarbetspartners. Läs mer här!

Maj
9 maj, Stockholm. Kursen Grön Blå Svart Grå om blågröna systemlösningar. Arrangör är Scandinavian Green Roof Institute i samarbete med Melica och föreläsarna. Läs mer här!

29 maj, Alarp.  Seminarier examensarbeten på mastersnivå. Läs mer här: presentation av examensarbeten inom landskapsarkitektur. och här: presentation av examensarbeten inom Outdoor environments for health and wellbeing.

April
4 april, Malmö. Publika parker och stadsrum 2019 hålls i år i Malmö och temat är Stan är full av vatten. Arrangör är Movium. Här kan du läsa mer om dagen.

Mars
27–28 mars, Stockholm. Nationell konferens om Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga. Arrangör: AbilityPartner. Läs mer om program och anmälan här!

Januari
30 januari, Alnarp. Snart är det dags för arrangeras Stadsträdsseminariet igen, på Alnarpsgården på SLU i Alnarp. Fokus på seminariet är Välja Rätt Träd för Rätt Plats och Funktion och dagen innehåller omfattar fem föreläsningar. Läs mer i programmet här. Seminariet är gratis att delta på och det behövs ingen föranmälan. Det kommer att erbjudas fika (ingen lunch).Tidningen Utemiljö kommer att finnas på plats under dagen.

2018

December
5–6 december, Stockholm.
Barns lek- & utemiljö. Konferensen arrangeras av Teknologisk institut. Mer information kommer på deras hemsida.

November
21–22 november, Lilleström Norge.
Park & Anlegg. Branschmässa. Mer information finns här.

9 november, SLU Ultuna. Tidningen Utemiljös branschmässa, som anordnas i samarbete med SLU och Trädgårdsanläggarna i Sverige.  Här kan du läsa allt du behöver veta om evenemanget.

Oktober

17–18 oktober, Stockholm. Lekplatser och barns utemiljö, en konferens som arrangeras i Stockholm av SIPU. Mer information finns här.

9–10 oktober, Stockholm. Landskapsarkitektdagarna, en konferens som arrangeras av Teknologisk institut. Mer information finns här.

5–6 oktober. Bostadsrättsmässan, Malmö. Läs mer här.

September
26–27 september. Elmia Garden, Jönköping. Läs mer här.

4–5 september. Cykelplanering, konferens om att skapa rätt förutsättningar för cykling i kommuner. Arrangeras i Stockholm av Teknologisk Institut. Läs mer här.

Augusti
29–30 augusti, Stockholm.
Utemiljö – fokus drift, en konferens om effektiva metoder för förvaltning drift och underhåll. Konferensen arrangeras av Teknologisk institut. Mer information finns här.

Juni
26–29 juni.
Sommarkurs om gröna tak och väggar, Malmö. Arrangör: Scandinavian Green Roof Institute. Läs mer här.

Maj
15 maj, Borlänge. Produkt- och maskinutställning, som arrangeras av Sveriges Kyrkogårds- och krematorieförbund, begravningsregion Dalarna. Läs mer här.

17 maj, Haninge. Tulpanfestival arrangerad av Verver Export i samarbete med Haninge stad. Läs mer här.

22–23 maj, Stockholm. Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen – en konferens där du till exempel kan lära dig mer om hur du kan tillämpa ekosystemtjänster i din lokala planering, olika arbetssätt för att skapa samsyn kring dessa frågor samt vilket stöd som finns i lagstiftningen för arbetet med ekosystemtjänster. Konferensen arrangeras av Teknologisk institut. Läs mer här.

April
12 april, Helsingborg. Konferensen Publika parker och trädgårdar. Den här gången med temat Våga testa nytt! Läs mer här.

23–24 april, Stockholm. Framtidens urbana trädbestånd – en konferens med tips, inspiration och konkreta verktyg om hur en attraktiv stadsmiljö med friska träd kan skapas. Konferensen arrangeras av Teknologisk institut. Läs mer här.

Mars
13–14 mars.
Konferensen Planering & utveckling av det offentliga rummet. Konferensen går i Stockholm och arrangeras av Teknologisk institut. Den fokuserar på olika aspekter av det offentliga rummet, som tillgänglighet och centrumhandel. Läs mer här.

22–25 mars. Mässan Nordiska Trädgårdar, Stockholm. Läs mer här.

23–25 mars. Trädgårdsanläggarna Sverige håller förbundsårsmöte i Göteborg. Läs mer här.

Februari
1 februari.
Lingdagen på SLU Alnarp, med utställare och föreläsare. Läs mer här.

Januari
24–25 januari, Malmö.
Fastighetsmässan Syd. Läs mer här.

2017

November
17–18 november. Bostadsrättsmässan i Stockholm. Mötesplats för alla som bor i bostadsrättsföreningen eller samfällighet. Läs mer här.
10 november. Växtkännedom steg 3. Trädgårdsanläggarna ordnar kurs på Säbyholm. Här ingår bland annat grundläggande kunskaper om de vanligaste trädgårdsväxterna, viss beskärning samt genomgång av olika regelverk. Övriga kursdatum är 14 juni, 8 september, 11 och 12 oktober. Läs mer här.

Oktober
18–19 oktober. Landskapsarkitektdagarna i Stockholm.
Konferensen ska utveckla det mångfunktionella tänkandet och lära ut hur en planering för en mer attraktiv stadsmiljö kan planeras. Under andra dagen är det en workshop där diskussion och föreläsning varvas.
Den 12 oktober är det dags för Tidningen Utemiljös 50-årskalas. Det äger rum på SLU i Alnarp. Här finns programmet (uppdateras fortlöpande). Och här hittar du vår sida om jubileet.
11–12 oktober.
Växtkännedom steg 3. Trädgårdsanläggarna ordnar kurs på Säbyholm. Här ingår bland annat grundläggande kunskaper om de vanligaste trädgårdsväxterna, viss beskärning samt genomgång av olika regelverk. Övriga kursdatum är 14 juni, 8 september och 10 november. Läs mer här.
4–5 oktober.
Framtidens naturvård. Hur förvaltar vi naturen och ökar närheten till naturupplevelser i tätorterna? På denna konferens får du verktyg för att förena gröna och sociala värden och möta efterfrågan på attraktiva och tillgängliga grönytor. Konferensen äger rum i Stockholm och arrangeras av Teknologisk Institut. Läs mer här!

September
26–28 september.
Mässan Elmia Park, Jönköping. Läs mer här.
8–10 september.
Konferensen Urban Growth – perennial plantings beyond nature i Lund. Om perennanvändning i urbana miljöer. Läs mer här.
7 september
m fl datum. Växtkännedom steg 3. Trädgårdsanläggarna ordnar kurs på Säbyholm. Här ingår bland annat grundläggande kunskaper om de vanligaste trädgårdsväxterna, viss beskärning samt genomgång av olika regelverk. Övriga kursdatum är 14 och 15 september samt 3 och 24 oktober. Läs mer här.
6–7 september
Fastighetsmässan i Göteborg. Här finns mer information.

Augusti
30–31 augusti.
Konferensen Utemiljö – fokus: drift, där smarta knep för att skapa en attraktiv och trivsam utemiljö med en liten driftbudget presenteras. I slutet av dag två finns möjlighet att i en interaktiv workshop arbeta praktiskt med planering och prioritering i driftsarbetet.Konferensen äger rum i Stockholm och arrangeras av Teknologisk Institut. Mer info finns här.