Elmia Park 2022

Tidningen Utemiljö kommer att delta på Elmia Park i Jönköping den 4–6 oktober 2022. Vi uppdaterar sidan löpande med ny information om såväl Elmia Park i stort som om vårt deltagande.

Ledorden för Elmia Park 2022 – Anlägga, Växa och Attrahera – skapar en röd tråd som sammanfattar den process som ligger till grund för utvecklingen av grönare ute- och stadsmiljöer. Utemiljöbranschens leverantörer visar upp det senaste av utrustning, lekmiljöer, möbler, tjänster, maskiner och mycket mer. Dessutom arrangeras relevanta seminarier, tävlingar och andra aktiviteter.

Läs mer och boka monter eller biljett här! Hoppas att vi ses på Elmia Park!