Mässor

Här nedan hittar du information om aktuella mässor och liknande som vi på Tidningen Utemiljö deltar i eller tycker är särskilt intressanta.

2022

4-6 oktober, Elmia Park, Elmia, Jönköping. En av Sveriges största branschmässor för utemiljöer. En komplett mötesplats för alla som arbetar med att anlägga grönytor, få utemiljöer att grönska och växa samt att attrahera människor till gröna ytor i stadsmiljöer. Läs mer här! 6–22 september, olika platser i Sverige. Green Roadshow 2022 – grönytebranschens gemensamma roadshow turnerar i Sverige i september. Platserna som besöks är Borlänge, Uppsala, Örebro, Stockholm, Norrköping, Skövde, Göteborg, Växjö och Borgeby. Arrangör är GSS, GrönyteSektionenSverige. Läs mer här! 25 januari, SLU, digitalt . SLU Landskap och ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning bjuder in till en halvdag med presentationer och diskussioner om hur kunskap kan användas inom utemiljöförvaltning. Läs mer här! Inbjudan, program och anmälan finns här.

2021

24–25 november, Fastighetsmässan Stockholm, Kistamässan. Med flera spännande talare och över 100 leverantörer är FastighetsMässan en given mötesplats för dig som jobbar i Utemiljöbranschen. Läs mer och boka din monter här! Och här kan du ladda ner personlig inbjudan/registrering. Välkommen, och hoppas att vi ses! 2–3 november, Träddagarna, Liseberg, Göteborg. En konferens för dig som arbetar med träd, med såväl nationella som internationella talare. Dessutom årsmöte för Svenska Trädföreningen, konferensmiddag i konserthuset och fritt inträde till Liseberg! Information kring anmälningsförfarandet och programmet i sin helhet hittar du här! 26 januari. Utemiljödagen, Alnarp. SLU Landskap och ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning bjuder in dig som arbetar i Utemiljöbranschen till en heldag med fokus på utbyte mellan forskning och praktik. Hur ser forskningen om utemiljöer ut idag och hur väl matchar det behov och idéer i branschen? Hur kan vi arbeta framöver? Läs mer här!

2020

26–27 februari. Fastighetsmässan Syd, med Park & Utemiljö, Malmömässan. Läs mer på mässans hemsida här! Läs på Utemiljös sida om Fastighetsmässan Syd med Park & Utemiljö här!

2019

24–26 september. Elmia Park, Jönköping. Läs mer här! 4–5 september. Public Spaces, Göteborg. Läs mer här! 21–24 mars. Nordiska Trädgårdar, Stockholm. Läs mer här! 6–7 mars. Fastighetsmässan, Kistamässan, Stockholm. Läs mer här!

2018

22–23 november. Bostadsrättsmässan, Göteborg. Läs mer här! 21–22 november. Lilleström Norge. Park & Anlegg. Branschmässa. Mer information finns här. 5–6 oktober. Bostadsrättsmässan, Malmö. Läs mer här! 26–27 september. Elmia Garden, Jönköping. Läs mer här! 22–25 mars. Nordiska Trädgårdar, Stockholm. Läs mer här! 24–25 januari. Fastighetsmässan SYD, Malmö. Läs mer här!

2017

17–18 november. Bostadsrättsmässan i Stockholm. Här presenteras också vinnaren i tävlingen Årets innergård 2017. Tidningen Utemiljö är med i juryn. 26–28 september. Elmia Park i Jönköping. Där deltar Tidningen Utemiljö med egen monter samt planerar ett seminarieprogram. Mer info kommer framöver. Här är Elmia Parks hemsida. Och här är Tidningen Utemiljös specialsida om Elmia Park. 6–7 september Fastighetsmässan, Göteborg. Nyhet för i år är att fastighetsmässan kommer att innehålla ett grönområde mitt i mässhallen och kring detta område kommer montrar för utställare inom utemiljö och park- och markanläggning att finnas. Tidningen Utemiljö kommer också att medverka med en monter i grönområdet. Läs mer här.