Larkdagen den 22 april 2022

Kl 10–16 den 22 april 2022 är det dags för Larkdagen, Sveriges största branschmässa inom landskapsarkitektur. Den äger rum i lokalen Loftet i Alnarpsgården, SLU Alnarp.

Invigningstal sker klockan 9:45 och därefter tar mässan vid. Temat i år är Future Landscaping.

Mässan välkomnar studerande, yrkesverksamma och andra som är intresserade av landskapsarkitektur. Förutom att en hel del utställare kommer att vara på plats (till exempel Tidningen Utemiljös redaktion) hålls det också föreläsningar och workshops. Dagen avslutas med sittning och fest.

Läs mer här!

temat FUTURE LANDSCAPING! Alla är välkomna, studerande, yrkesverksamma och landskapsarkitekturintresserade.