Ny på jobbet

Här publicerar vi löpande intervjuer med dig som fått nytt jobb i utemiljöbranschen.

Har du bytt jobb nyligen och vill berätta för dina kollegor i branschen? Skicka oss ditt namn, organisation/företag och mailadress på nyhetsbrev@tidningenutemiljo.se så hör vi av oss! OBS! Märk ämnesraden Ny på jobbet.


Hallå där, Viktor Örnehag!
Du började nyligen arbeta på Sandmaster Skandinavien AB.

– Ja, jag började den 1 mars. Tiden rusar fram, det har ju redan gått två månader!

Hur kommer det sig att du sökte dig dit?
– Jag har arbetat med anläggningar förut, på idrottssidan, och ofta kommit i kontakt med Sandmaster. Det började uppe i Sundsvall, där jag som gammal fotbollsspelare fick möjlighet att arbeta på NP3 Arena. Jätteroligt jobb, men eftersom min sambo är från Helsingborg och vi ville flytta söderut, passade det perfekt när jag såg att Sandmaster sökte folk.

Då utgår du från Helsingborg nu?
– Ja, precis. Och det blir mycket kundkontakt, digitalt och fysiskt. Men eftersom vi planerar det mesta av arbetet själva, såväl inför som under ett projekt, kan jag till viss del påverka hur en arbetsdag ser ut, vad jag gör och när.

Det låter som att du trivs?
– Jag brinner för miljöfrågor och ser det som ett privilegium att genom mitt jobb på Sandmaster, som ligger i framkant med hållbara lösningar, kunna påverka marknaden. Att välja rätt material och lösningar gör skillnad. Till exempel finns det snart ingen sand att få tag i, då är det ett jättebra alternativ att rena den sand man redan har. Det gör inte bara skillnad i branschen, utan främjar klimatfrågan för samhället i stort.

Publiceringsdatum: 2021-05-18.


Hallå där, Jill Wadell!
Du är nyanställd på Utetjänst i Kungsbacka AB. Hur hamnade du där?
Jag gjorde min sista praktik här under min utbildning till Trädgårdsanläggare vid Yrkeshögskolan i Båstad. Jag trivdes jättebra och fick jobb direkt då jag var klar med utbildningen första veckan i mars.

Var valet att bli trädgårdsanläggare självklart?
Ja, eller egentligen var jag inne på att bli trädgårdsmästare. Jag är ekonom i grunden och har jobbat på bank i 30 år men kände att jag var trött på att sitta inne på kontor. Jag ville ut i naturen, jobba i det gröna. Och på Utetjänst får jag möjlighet att jobba med både skötsel och anläggning/plantering av grönytor. Det passar mig väldigt bra.

Hur ser en typisk dag ut?
Just nu är vi på en förskola för att plantera allt det gröna som ska finnas här. Det är framför allt träd och buskar. Nästa vecka ska vi på ett liknande jobb fast i ett annat område. Där blir det plantering av häck samt träd. Vi har också skötselavtal för befintliga utemiljöer som företaget har anlagt. Lite mindre jobb kan man göra på egen hand, men vi jobbar också ofta i grupp. Jag har ju bara varit här i två veckor, men känner redan att det är ett väldigt varierat arbete.

Vad har du på gång i vår?
Vi har ett större jobb på en helt ny skola i Kungsbacka. Det ska planteras perenner, buskar och träd. Utetjänst har hela markentreprenaden och mina kollegor är där nu och anlägger växtbäddar, stensättning, gör kullar för pulkabacke, monterar lekutrustning och en massa annat kul för barnen. Jag är ju främst anställd för att vara på den gröna sidan, men ibland kan det vara så att man behöver rycka in och hjälpa till med annat. Då kommer min utbildning som trädgårdsanläggare väl till pass eftersom den innehöll även finplanering och montering av lekutrustning.

Vad är bäst med ditt jobb?
Det är trevliga, kunniga kollegor och att få vara utomhus. Jag möter många människor i min bransch som är branschbytare. Har man den möjligheten tycker jag att man ska ta den. Det är faktiskt väldigt stimulerande. Det vill jag slå ett slag för, även sent i livet, om man vågar.

Publiceringsdatum: 2021-04-06.


Hallå där, Tobias Jacobsson!
Du är tillbaka på Veg Tech efter att ha jobbat med annat i 18 månader. Vad har du gjort under den tiden?
– Jag har jobbat med försäljning av lågfartshissar på Kalea Lifts men fick förfrågan av Veg Tech innan jul om jag ville komma tillbaka till en lite förändrad tjänst, vilket jag nappade på direkt.
Sen när är du tillbaka på Veg Tech och hur ser din nya roll ut?
– Jag började den 18 januari i år. Jobbar fortfarande med sälj, men med en tydligare inriktning på nyckelkunder. Normalt handlar det mycket om kundbesök, men även under pandemin ligger fokus på kundkontakt, att leta upp stora projekt och följa upp offerter.
Vad har du på gång i vår?
– Det ligger ute mycket förfrågningar på gröna tak. Vi räknar mycket på olika projekt och orderingången är bra, så nu väntar vi bara på mildare väder så att vi kan komma igång med leveranser.
Är det något särskilt med din roll som är extra kul?
– Det är väldigt roligt att få arbeta med en produkt som är så efterfrågad. Intresset för gröna takmiljöer bara ökar. Jag har jobbat med försäljning av olika byggprodukter genom åren och tycker att det känns extra bra att få sälja produkter som är med och bidrar till en bättre miljö.

Publiceringsdatum: 2021-02-23.


Hallå där, Gustav Saxell!
Du började som kyrkogårds- och fastighetschef i Uppåkra församling den 1 september. Hur ser din nya roll ut?
– Jag trivdes bra på mitt förra jobb, men efter tre års tid ville jag ha en tydligare roll. Jag hade tidigare en delad tjänst i en annan församling, med arbetsledaransvar och som kyrkvaktmästare ute i driften. Att utföra det rent praktiska arbetet och samtidigt planera budget, verksamhet och så vidare kändes lite splittrat. Nu är mitt uppdrag mer inriktat på att leda och utveckla verksamheten som renodlad chef. Ett tydligare fokus gör det enklare att göra ett bra jobb.
Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
– Det är allt från att lösa personalärenden till att planera för vård- och underhållsarbete för kyrkorna och kyrkogårdarna. Det kan uppstå akuta problem med uppvärmning i kyrkorna eller frågor som rör gravplatser på kyrkogårdarna. Vad som ingår i titeln kyrkogårds- och fastighetschef kan skilja sig lite från församling till församling, men för mig handlar det i första hand om verksamhetsutveckling med arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar.
Nu har det nya året just startat. Vad har du på gång i vår?
– Vi ska göra en återplantering av trädkransen på en av kyrkogårdarna samt en murrestaurering. Vi ska också göra en upphandling för ett nytt värmesystem till en av kyrkorna. Kontinuerligt gör vi också gravstensinventeringar för att se vad som eventuellt behövs åtgärdas ur säkerhets- och arbetsmiljöaspekt.
Och på längre sikt, är det något speciellt du vill arbeta med?
– I nuläget läggs det mycket tid och kraft på att lösa akuta problem som kommit av eftersatt byggnadsunderhåll under lång tid. Jag försöker succesivt öka mängden planerat underhåll och uppdatera våra vård- och underhållsplaner för att kunna planera bättre. Det säger ju sig självt egentligen, men ju mer långsiktigt vi kan jobba, desto mindre oförutsägbart arbete drabbas vi av.

Publiceringsdatum: 2021-01-19.


Hallå där, Jonatan Malmberg!
Du jobbade tidigare på Gröna tak-institutet i Malmö, hur kommer det sig att du slutade där?
– Jag jobbade där i åtta år och kände att jag ville fördjupa mig inom nya områden. Det i kombination med att jag och min familj har för avsikt att flytta från Malmö gjorde att jag började leta efter en arbetsgivare som möjliggör en flytt.
Var jobbar du nu och vad gör du där?
– Sedan i våras jobbar jag på Ecotopic, ett konsultföretag som hjälper till med förstudier kring hur man kan komma igång med produktion och användning av biokol. Vi jobbar nära våra kunder för att hitta rätt lösning för dem och har hjälpt många av de biokolproducenter som finns i Sverige att komma igång. På bilden har jag varit med vid anläggandet av en urban äng med biokol, mitt i stan på en asfaltssida i Malmö.
Du jobbar också med ett annat projekt på samma tema, hur ser det ut?
– Ja, det är ett annat företag med samma ägare, Biokolprodukter. Dels arbetar vi med att ta fram biokolbaserade jordar med exempelvis återvunnen sten och kolmakadam, dels med att utveckla biokolprodukter till andra områden, så som filterlösningar och betongelement.
Vad har du på gång framöver?
– Det närmsta halvåret kommer jag ägna åt att ta fram betongelement med inblandning av biokol till anläggningsbranschen. Målsättningen är att de ska ha kraftigt minskad klimatbelastning, utan att man tummar på hållfastighetskrav och så. Vi tar fram recept och kollar på vilket biokol som är bäst lämpat och vilken förbehandling som behövs. Vi vill skapa en så stark och konkurrenskraftig produkt som möjligt som kan lanseras under 2021.

Publiceringsdatum: 2020-11-17.


Hallå där, Emma Rasmusson!
Du har nytt jobb?
– Ja, sedan i maj jobbar jag som Sales Manager på DSV Frö med kontor strax norr om Helsingborg.
Hur hamnade du där?
– Jag är utbildad trädgårdsanläggare och greenkeeper, men har på senare år främst arbetat med försäljning och rådgivning till professionella kunder inom bland annat golf och anläggning.
DSV-koncernen firade 100 år i somras, men det är först nu ni har säljare på plats i Sverige?
– Ja, så det är mycket uppsökande verksamhet så här i början, att ringa upp och besöka kunder. De närmsta veckorna kommer jag sitta väldigt många timmar i bilen, berättar Emma.
Koncernen har sitt huvudsäte i Lippstadt, Tyskland med flera fröförädlingsstationer?
– Utöver gräsfrö arbetar DSV med stråsäd, raps och vete. Koncernens grässorter ligger ofta i topp på flera europeiska sortlistor.
Och nu vill du etablera DSV Frö på den svenska marknaden?
– Det finns ett stort intresse, många som tycker att det känns nytt och spännande. Och det är det ju i Sverige, men fröförädling är något vi kan sedan länge. Med det inte sagt att kunderna inte kan påverka, vi lyssnar alltid in deras önskemål och tyckande. Och det är det som får mig att tycka att det här är så intressant, vi skippar mellanhanden och levererar direkt till kunden från förädlaren.

Publiceringsdatum: 2020-10-13.