625 miljoner till svenska forskningsprojekt

Efter den årliga öppna utlysningen har Formas forskarråd beslutat vilka projekt som tilldelas medel. 625 miljoner kronor kommer att delas ut till Sveriges universitet och forskningsinstitut under de kommande fyra åren. Syftet är att möjliggöra forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet och relevans som främjar de globala hållbarhetsmålen utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling.

Några exempel är:

 • Ann-Margret Strömvall, Chalmers tekniska högskola. Innovative Rain Gardens for Sustainable and Effective Treatment of Urban Runoff Polluted with Microplastics, Organic Pollutants and Metals.
  Totalt beviljat belopp: 3 000 000 kronor.
 • Lars Nyberg, Karlstads universitet. Utveckling av riskbedömningsmetoder för skyfallsskador.
  Totalt beviljat belopp: 2 997 432 kronor.
 • Jonathan Metzger, Kungliga Tekniska högskolan. Vem utvecklar framtidens stad? En kartläggning av stadsutvecklingens omstridda fält.
  Totalt beviljat belopp: 2 999 931 kronor.
 • Jenny Stenberg, Chalmers tekniska högskola. Invånardeltagande i utvecklingen av förtätningsprojekt – En modell för hur invånare kan påverka stadsutveckling i tidiga skeden när storskaliga förtätningsprojekt planeras.
  Totalt beviljat belopp: 3 000 000 kronor.
 • Helle Wijk, Göteborgs universitet. Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende.
  Totalt beviljat belopp: 2 949 839 kronor.

Samtliga finansierade projekt i den årliga öppna utlysningen för forskningsprojekt respektive forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären hittar du här!