Ale upphandlar sandrening

Ale kommun har under hösten som första kommun gjort en upphandling enkom för rening av sina sandytor.

Sedan ett par år har flera kommuner i Sverige med sandrening som en punkt i upphandlingen av skötsel av lekplatser och grönytor. Ale tar härmed fokuserat ett steg mot miljövänlig och kostnadseffektiv skötsel av sandytor genom att separera sandrening från upphandling av övrig skötsel. Sandmaster vann denna upphandling, och har redan i november utfört sandrening på flera skolor, förskolor och allmänna lekplatser i kommunen.

Efter efterfrågan från kommuner kommer även Adda (f.d. SKL Kommentus) att ha med sandrening som ett anbudsområde i upphandling av Park och lekplatsutrustning som kommer att annonseras i slutet av januari 2022. Läs mer om sandrening här!