Ansök till ”För allmänt bruk” senast 3 april

ArkDes, Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet gör en utlysning till ”För allmänt bruk”, där de söker ett tvärdisciplinärt och kreativt team som vill testa metoder och designprocesser för hur kulturmiljön kan stärkas långsiktigt tillsammans med lokalsamhället. Senaste ansökningsdag är 3 april 2023.

Läs mer här!