Är golf hållbart?

Foto: Adobe Stock. Tagen på en golfbana på Almö i Blekinge skärgård.

Golf har av tradition inte setts som någon hållbar eller miljövänlig sport. Men golfbanor i Sverige har under lång tid gjort insatser för att motverka de miljöpåfrestningar som sporten innebär. Förutom lokala insatser på enskilda banor, har Golfsverige bland annat ett samarbete med Naturskyddsföreningen i projektet Rädda Bina, en egen miljödiplomering som idag omfattar cirka 230 anläggningar och ett aktivt arbete för att bevara biologisk mångfald på banorna. Läs mer här!

Här är några exempel på miljöinsatser de senaste åren:

Holma Stångenäs GK (Lysekil)
Har gjort en storsatsning på solenergi med 695 solpaneler på taket som försörjer anläggningen – och säljer överbliven el. Greenerna är fria från kemiska bekämpningsmedel. Under sommaren använder klubben får som gräsklippare i högruff. Alla handverktyg drivs av miljöbränslet Aspen.

Kungsbacka GK
Fick Svenska Golfförbundets Natur- och Miljöpris 2020 för ”ett långvarigt och bra miljöarbete som sträcker sig 15–20 år tillbaka i tiden”. Bland insatserna kan nämnas att de har 150 fågelholkar uppsatta på banan, sandbäddar för pollinerande bin, eldrivna gräsklippare, solceller och återhållsam gödsling.

Sala GK
En av de golfbanor som har störst erfarenhet av att täcka greener med duk för bättre vinteröverlevnad. Ett föredöme för andra klubbar.

Foto: Ljunghusen GK. Bisamhällen.

Ekerum GK
Utsågs 2017 till världens mest miljövänliga golfanläggning vid World Golf Awards. De har bland annat skalat av och skapat magrare marker för att kunna återskapa 20 hektar av unik öländsk natur, till nytta för bin och växtliv.

Ljunghusen GK
Den första golfklubben i världen att certifieras av Golf Environment Organization och också den första att omcertifieras, för att de på ett bra sätt har lyckats med miljöarbetet i en speciell och känslig natur.