Barn behöver djurkontakt i vardagen

En grupp forskare från framtidsplattformen SLU Future One Health har kartlagt kunskapen om hur barn och ungdomar möter djur i vardagen och hur vi kan ta hänsyn till deras behov. Forskarna föreslår nu ett perspektiv där samhällsplaneringen tar hänsyn till barns behov av relationer med djur.

Barns och ungdomars möjligheter till naturkontakt och lek utomhus har minskat avsevärt i takt med den pågående urbaniseringen och allt tätare livsmiljöer, menar forskarna. ”Mycket arbete läggs ner för att säkerställa utemiljöers kvaliteter vid förskolor och skolgårdar, men samhällets uppmärksamhet mot barns möjligheter till kontakt med djur i vardagslivet är ringa”, skriver de i rapporten Barns kontakt med djur i vardagen – en forskningsbaserad syntes.

– Om vi bättre kan förstå hur flora och fauna påverkar barn och ungdomars utveckling, livskvalitet och hälsa kan vi förfina vår förmåga att forma hållbara samhällen, säger Fredrika Mårtensson, forskare vid institutionen för människa och samhälle på SLU, i en kommentar.

Litteraturgenomgången i studien pekar på vikten av kontinuerliga upplevelser och erfarenheter av djur och att sådan interaktion inte kan ersättas av enstaka besök på djurpark, även om arrangerade djurmöten i djurparken eller som en del i undervisningen ofta är en positiv upplevelse för barn.

Rapporten är utgiven av SLU Future One Health och är den första i deras nya rapportserie. Hela rapporten finns att läsa här!