BEUM bjuder in till kurser i Varberg

BEUM, Föreningen Besiktningsmän för Utemiljöer, ordnar kurser på olika teman under hösten. Kurserna äger rum i Varberg.

30–31 är det kurs om natursten, betong och asfalt, med möjlighet till prov den 1 september.

Den 21–23 november är det dags för kursen Växt och Mark.

Läs mer om kurserna och anmäl dig här! Även här finns information.

Sveriges Byggnadsingenjörers riksförbund ger återkommande kurser om juridiken för entreprenadbesiktning. Läs mer här!

För att bli certifierad besiktningsman BEUM krävs det bland annat godkänd tentamen från de tre områdena ovan. Övrigt som krävs kan du läsa om här.