BEUM ordnar kurser i Luleå

Den ideella föreningen för branschorganisationer och intresseföreningar inom utemiljöområdet, BEUM, kommer under året att ordna kurser i Luleå. Det handlar om området ”Växt & Mark” den 15–17 mars och området ”Natursten, betong och asfalt” den 31 augusti– 1 september. Båda dessa kurser har frivillig tentamen i anslutning till kurserna (det går också att anmäla sig enbart till tentamen). Utöver detta ges kurser i området ”Entreprenadbesiktning”, steg 1 den 21 – 22 november och steg 2 den 14 december.

Här kan du läsa mer om kurserna och hur du anmäler dig.

(bild: adobe stock)

Lulea, Sweden The Nederlulea Church in Gammelstaden or Gammelstad, a locality in Lulea Municipality, Norrbotten County and known for the Gammelstad Church Town, a UNESCO World Heritage Site.