Biologisk mångfald på agendan 17-18 mars

Den 17 och 18 mars sätts biologisk mångfald i fokus under årets Flora- och faunavårdskonferens. Samhällets ansträngningar har inte varit tillräckliga och flera utredningar och beslut kring svensk naturvård diskuteras. På temat Biologisk mångfald på agendan – dags att agera bjuder man in dig som arbetar med naturvård, professionellt eller ideellt, att diskutera förutsättningar, utmaningar och framtid för biologisk mångfald.

Man lyfter också ekologisk kompensation, fyndrapportering, rödlistan liksom direkta och indirekta effekter och vad de innebär för den praktiska naturvården. Konferensen hålls digitalt och en av talarna är Per Bolund, ny miljö- och klimatminister. Läs mer och anmäl dig här!