Bristen på mörker har blivit en akut miljöfråga

Belysningsnormer från Kanarieöarnas rymdforskningsorgan IAC.

I Tidningen Utemiljö nr 5 skrev vi om ljusföroreningar och om världens första stjärnreservat på Kanarieöarna. 

Här kan du ta del av reportaget!

Här kommer lite extramaterial som inte fick plats i tidningen.

Vill du testa något nytt i din trädgård eller på din arbetsplats? Anlägg en mörkerslinga och bjud in besökare till doftvandringar nattetid och guida via dofter och ljud!

Så gör du:
Välj ut en lämplig runda utan vanskliga hinder. Plantera blommor som doftar om natten – t.ex. jasmin, kaprifol, fjädernejlika, blomstertobak eller syren och fläder som doftar gott dygnet runt. Fundera gärna ut andra intressanta inslag: Hängande vit visteria och vit hortensia är särskilt vackra i månsken. Honungsskivling och lysmossa kan åstadkomma intressanta ljuseffekter i mörker – för att inte tala om lysmaskar (vars larver för övrigt uteslutande äter sniglar). En porlande bäck eller en damm med kväkande grodor är ett trevligt ljudinslag.

Testa din boplats
Välj en molnfri natt med ny/mörk måne. Gå utomhus och se upp mot himlen. Kan du urskilja Vintergatan? Grattis! Då tillhör du en krympande skara världsmedborgare. En omfattande kartläggning från 2016 visade att 80 procent av jordens invånare lever på platser där ljusföroreningar gör att de inte längre kan se vår egen galax. Värst är läget i Singapore och Hongkong. Norra Italien, Nederländerna och Belgien är sämst i Europa. Ju större städer och tätare urbanisering, desto starkare ljusföroreningar. Men även byggarbetsplatser, industriområden, flygplatser, idrottsplaner och andra platser upplysta av starka strålkastare med vitt, kallt ljus, kan fullständigt tillintetgöra den naturliga natten.

Tips:
Testa och jämför flera platser i ditt närområde. Hur många stjärnor kan du se? Ser du färre än 100, är ljusföroreningarna starka. En bra smartphone-app, exempelvis SkyView Lite, hjälper dig att hitta rätt på natthimlen.

Här kan du läsa mer om ljus och ljusföroreningar:
www.lightpollutionmap.info – Sökbar karta över ljusföroreningar i världen
https://en.fundacionstarlight.org/ – Den UNESCO-allierade organisationen Starlights hemsida med starlight-certifierade resmål med mera. Anordnar även kurser i kampen mot ljusföroreningar.
www.darksky.com – Amerikanska organisationen International Dark Sky Association (IDA) har rikligt med information kring mörkervänliga lösningar för utomhusbelysning. IDA certifierar också så kallad dark sky friendly lighting.