Cykelstad i internationell toppklass

26 procent av Malmöbornas resor görs med cykel, och stora investeringar i cykelbanor, -överfarter och -parkeringar med mera har gjorts de senaste åren. I juni testas nu den första cykelgatan i Videdal. Rekommenderad hastighet är 20 km/h, trafikanter från korsande vägar har väjningsplikt, tre fartgupp för bilister placeras på sträckan och 22 träd i urnor placeras ut på den 700 meter långa sträckan – allt för att underlätta för och anpassa trafiken efter cyklistens villkor.

En mätning av effekterna görs i september. Läs mer här!