De första växterna återvände bara några veckor efter branden

Bara några veckor efter den stora branden i Västmanland 2014 kunde man se små grässtrån som trängde sig igenom det svarta sottäcket. En ny studie som publicerats i Journal of Vegetation Science, där SLU har följt växtligheten i Hälleskogsbrännan, ett naturreservat om 6 000 kvadratmeter som skyddades efter branden, visar att vegetationen återvände väldigt snabbt. Idag är intrycket ett grönt hav av uppväxande lövträd med uppstickande svarta trädstammar. Prognosen lovar lövträd i mängder, och på sikt kan Hälleskogsbrännan komma att bli ett av Sveriges största lövskogsområden.

Den rosaröda mjölkörten (rallarros) trivs särskilt bra och återfanns i snudd på alla provytor såväl 2016 som 2019. Bergkorsörten med sina gula små blommor var initialt en av de vanligaste arterna, men har sedan minskat drastiskt medan asp och björk båda ökade med omkring 20 procent mellan provåren. Egenskaperna hos de tidiga arterna skiljer sig mot de som ökat med tiden.

Arter med snabb tillväxttakt och lätta frön tog sig snabbast, och men har sedan lämnat plats åt långsamväxande arter som lingon och blåbär.

De växter som återfinns i Hälleskogsbrännan är ungefär de samma som på obrända hyggen i omgivningen, dock finns de inte i samma omfattning. En annan observation är att slumpmässiga faktorer verkar påverka vegetationen mer än exempelvis hur hårt det brunnit och vilka kemiska egenskaper som finns i jorden. Läs mer här!