Debattartikel om betydelsen av grönska i våra livsmiljöer

Foto: Johan Dehlin

Nyligen publicerade Landskapslaget en debattartikel om betydelsen av grönska i våra livsmiljöer. De menar att vi inte kan kompromissa med hållbarhetsaspekterna, utan behöver hitta sätt att kombinera social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Landskapslaget skriver också att även om klimatförändringarna är en global utmaning finns det mycket att göra på lokal nivå. De hoppas att vi som land ska prioritera och inkludera grönska, grönområden och biologisk mångfald i alla utemiljö- och stadsutvecklingsprojekt. och listar flera exempel på satsningar där detta gjorts. Läs hela debattinlägget här!

Svenska städer har många gröna platser, parker och naturområden, och dem behöver vi värna. I staden finns rester av miljöer som är försvunna i skogs- och jordbrukslandskapet som de månghundraåriga lövträden och tallarna, duvhöken som är vanligare i staden än i skogen, och groddjuren i villaområdenas, parkernas och golfbanornas dammar. Grönområdena ger oss plats för egen tid, fri lek, rörelse och återhämtning. Samtidigt låter de oss känna gemenskap med både andra i samhället och annat levande. Men vi har också en stor andel mark som tas upp av hårt klippta gräsytor, parkeringar, vägar och gator. Det är mark som skulle kunna omvandlas eller kompletteras med träd, regnträdgårdar med mera, och användas för att skynda på omställningen av samhället och stärka den biologiska mångfalden.

Landskapslaget (med bland andra Helena Bjarnegård, Kieran Long, Åsa Keane och Caroline Dahl)