Deltagarrekord när Mittuniversitetet står som värd för ISDRS

Den 13-15 juli arrangeras International Sustainable Development Research Society (ISDRS) för 27:e gången. Forskare från hela världen samlas för att diskutera hållbar utveckling på temat Hur kan vi påskynda arbetet mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i kristider? Forskningskonferensen hålls digitalt för andra året i rad och man räknar i nuläget med omkring 400 deltagare från 47 länder.

Utöver sessioner med de tolv huvudtalarna från Asien, Europa, Nord- och Sydamerika samt Afrika ska 400 forskningsartiklar presenteras och diskuteras under 50 sessioner i det digitala verktyget Zoom. Vid sidan om huvudkonferensen hålls workshops för ett 60-tal doktorander som får handledning av professorer och seniora forskare. Läs mer här!