Digitala FOR-seminarier

I år ges FOR:s yrkesseminarier digitalt i samband med Nordiska Trädgårdar. De två första seminarierna Säkrare växtetablering – hållbar växtanvändning och Betydelsen av en levande jord – hållbar växtanvändning ingår i temat, Hållbar växtanvändning. De är framtagna i samarbete med svenska plantskolor och vänder sig till dig som arbetar med växter, exempelvis som odlare, anläggare eller projektör.

På onsdagen ges seminariet De viktiga träden – fria eller fälla – hjälp till bra beslut där man lyfter frågor kring trädens viktiga funktioner och värden och berättar om de senaste uppdateringarna till den fria tjänsten i-Tree. I det fjärde seminariet Gynna pollinatörer i tätorterna informerar och inspirerar bland andra medarbetare på SLU och Naturskyddsföreningen till medvetna satsningar för pollinerande insekter. Att ta sig an en trädgård med historia avslutar seminarieserien och riktar sig till alla med intresse för trädgårdshistoria – generellt eller specifikt, praktiskt eller teoretiskt – som vill ha vägledning i sitt arbete. Seminarierna ges måndag till fredag 22-26 mars och har olika samarbetspartners.

Anmäl dig här senast den 15 mars! Läs mer genom att klicka här eller på bilden nedan.