Dubbla webbinarieserier med SGRI

Projektering och beställning, Anläggning av gröna tak och Förvaltning och drift är ämnena som lyfts i SGRI:s webbinarieserie med tema Gröna tak. Målet är att du som anläggare, beställare, förvaltare eller skötselpersonal ska få med dig kunskap kring hur du kan projektera, anlägga och sköta ditt gröna tak.

Som deltagare i SGRI:s andra webbinarieserie, på tema Träd, ges du en överblick i hur modern trädförvaltning ser ut. Kursen riktar sig till dig som är förvaltare, beställare, skötselpersonal eller anläggare och ansvarar för stadsträd. Plantering och växtbäddar, Växtkvalitet och växtval och Inventering och förvaltning är alla ämnen som tas upp, men först ut Varför behöver vi träd i staden? den 15 mars.

Läs mer och anmäl dig här!