Elmia Garden skjuts upp till 2021

Efter noga övervägande har Elmia Garden nu flyttats fram till 2021. På grund av Covid-19-pandemin, och den svåranalyserade situationen vi befinner oss i, har Elmia i samråd med sina samarbetspartners tagit beslutet att skjuta på den populära branschmässan, vars nya datum satts till 22-23 september 2021.

Mässan, som erbjuder ett stort utbud av grönt material och produkter är en mötesplats för dig som jobbar inom trädgård, med chans att knyta kontakter, ta del av trender och seminarier. Läs mer här!