Elmia Park flyttas till 2023

Elmia Park, den stora branschmässan för utemiljöer, skulle ha ägt rum den 4–6 oktober 2022. Nu har det bestämts att den flyttas fram och i stället arrangeras hösten 2023.

Anledningen är att Elmia har haft svårt att rekrytera ny personal, efter att tidigare ha behövs säga upp personal på grund av pandemin.

Läs mer här.