FastighetsMässan får ny form

FastighetsMässan Stockholm har vuxit rejält under de tio år som gått sedan mötesplatsens uppstart. Nu väljer man att smalna av sitt fokus. Förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter i kombination med fastighetssäkerhet och utemiljö blir det nya, renodlade konceptet.

Karin Lonntorp, klusterchef för FastighetsMässan menar att det finns ett behov av en mötesplats där fastighetsägare enkelt kan få en överblick av de tjänster och produkter som finns inom förvaltningsområdet.

FastighetsMässan arrangeras i Stockholm den 10-11 mars 2021 – Tidningen Utemiljö kommer att finnas på plats med egen monter. Med det nya konceptet hoppas man att mässans syfte ska bli klarare för utställare såväl som för besökare. För att ytterligare tydliggöra den nya inriktningen har mötesplatsen också tagit fram en ny grafisk profil. Läs mer här!