Film om grönskans betydelse

Hur viktig är grönskan för oss människor? Vad bidrar träd, parker och urban natur med i form av ekosystemtjänster, hälsa, hållbarhet och biologisk mångfald?

Det är frågor som tas upp i sex kortfilmer som Movium och FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, tar upp under sitt jubileumsår 2020 (då Movium fyller 40 och FSS 100 år).

I första filmen samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan Movium vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård, Boverket, om grönskans betydelse utifrån bland annat FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030.

I filmen medverkar även Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur vid SLU, om bland annat betydelsen av parkernas storlek för hur de påverkar människors hälsa och välbefinnande.

Här kan du se filmen.