Filmvisning och panelsamtal 28 november på SLU Alnarp

Torsdagen den 28 november visar SLU Alumn i Alnarp, med stöd av Sveriges Arkitekter och Sveriges Hortonomförbund, filmen ”5 seasons – the gardens of Piet Oudolf” i Aulan i Alnarpsgården.

Efter filmen hålls ett panelsamtal på temat trädgårdsdesign och Piet Oudolf, modererat av Titti Olsson, redaktör för Tidskriften STAD.

Evenemanget riktar sig till SLU:s alumner, studenter och anställda! Evenemanget är gratis, men registrering krävs. Registreringslänk och program kommer snart ligga ute i SLU:s sociala medier, samt skickas ut via alumnnätverket (www.slu.se/alumn).

Foto: Malcolm Wyer