Trädgårdsmästarutbildning på Gunnebo får fler starter

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat nya utbildningsstarter för YH-programmet Trädgårdsmästare – Natur, kultur och hållbarhet på Gunnebo Slott och Trädgårdar i Mölndal. Utbildningarna startar 2023, 2024 och 2025 och omfattar 400 YH-poäng (80 veckor). Det finns också ytterligare utbildningar på Gunnebo: YH-kursen Ängar – Skötsel, anläggning och restaurering samt onlineutbildningen Slow Flowers Distans.

Läs mer här!

2022-06-29 Mölndal. Gunnebo Slott och Trädgårdar. Slåtter med lie. Trädgårdsmästare Daniel Lundberg. © Photo by SÖREN HÅKANLIND / Copyright. Gunnebo Slott och Trädgårdar share the copyright with the photographer.© Photo by Sören Håkanlind / Copyright