Föredrag om lek på liv och död

”Riskful Play – verkligen lek på liv och död” – är ett föredrag som hålls den 8 september 2023, kl. 10–12, i aulan på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Föreläsare är Ahmed Al-Breihi och Xinga Li från projektet Riskful Play och moderator är Maria Hammarsten, fil. lic. i pedagogik vid Jönköping University.

Ska barn och unga få klättra i träd, ha tillgång till en klättervägg, springa i en hinderbana och bada i sjöar? Eller inte? Vad är skillnaden på risk och fara?

Under föredraget ges svar på detta samt kunskap och inspiration kring hur vuxenvärlden kan arbeta för att förebygga vuxnas rädslor till förmån för barnens långsiktiga utveckling och förmågor gällande riskbenägenhet.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Jönköping University och Jönköpings kommuns friluftsråd. Anmäla dig senast den 6 september kl 12.00, via denna länk. Kontaktperson: Maria Hammarsten, maria.hammarsten@ju.se

Little girl climbing at bouldering outdoor wall. Happy child having fun at the playground. Outdoor climbing training for school children