Föreläsningar om hållbarhet på Fastighetsmässan

På Fastighetsmässan Syd i Malmö den 26–27 februari anordnas flera programpunkter som har med utemiljöer och hållbarhet att göra. Till exempel föreläser Helen Johansson, Intendent på Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö, om hållbara system för gröna tak och gröna väggar. 27 februari kl. 12.45–13.30 på Scen 2.

Den 26 februari kl. 10.45–11.30 föreläser besiktningsmannen Göran Andersson på temat Hållbar utemiljö – hur når vi målet? Om hållbarhet i utemiljöprojekt: från ide, ritning, konstruktion, anläggning till skötsel under hela livslängden.

Tidningen Utemiljö finns också på plats på mässan, i monter D:24.

Läs mer om utemiljödelen Park & utemiljö på Fastighetsmässan här!