Förslag till Ulla Molin-stipendiet efterlyses

För femte året i rad efterlyser Swedish Gardens, Tankesmedjan Movium vid SLU och Höganäs kommun nu förslag på stipendiater till Ulla Molins minne. Med stipendiet vill man lyfta kompetenta, engagerade personer som främjar utformningen av Sveriges parker och trädgårdar. Ulla Molin präglades av viljan att skapa små, avgränsade trädgårdsrum och att utjämna gränsen mellan inom- och utomhus. Hon var och är en stor inspiratör och innovatör för det gröna kulturarvet.

2020 fick Kajsa Vildängen utmärkelsen för sin idérikedom och förmåga att se den obrukade markens möjligheter och potential. Bland tidigare stipendiater finns Signe Persson-Melin, Heidi Palmgren och Rigmor Celander som alla på olika sätt visat handlingskraft och engagemang för att främja den estetiska och funktionella utformningen av parker och trädgårdar. 2021 års stipendiat utses i januari och delas ut i samband med Publika parker och stadsrum i Lund den 22 april.

Läs mer här och nominera din kandidat till Ulla Molin-stipendiet med en skriftlig motivering till kajsa@swedishgardens.se senast den 20 december 2020!