Framtidens smarta stad visas på H22

Den 30 maj – 3 juli i år pågår H22, en internationell stadsmässa i Helsingborg. Under dessa 35 dagar finns det möjlighet att ta del av mängder av innovationer som är gjorda för en smartare och/eller bättre stad.

Här nedan är några exempel:

Gräsplan av återbrukat byggmaterial. Krossat taktegel, betong och återanvänd kontaminerad matjord kan bli till fungerande ytor för gräs om man tillför kompost och biokol. Detta visas på Sundstorget. Läs mer här!

Omnigym. Effektiv träning i friska luften. Slottshagen. Läs mer här!

Låga murar, mindre buller. Hur välplacerade tegelstenar kan skapa fridfulla platser i stadsmiljön. Eneborgsplatsen. Läs mer här!

Demensvänligt gångstråk i Mariastaden. Gångstråket sträcker sig mellan Silviabo parallellt med Ekerödsgatan och till Gyhultskogen. Läs mer här!

Lekstråket. Ett nytt lekstråk med glädje, färg och rörelse binder samman Drottninghög och Fredriksdal. Läs mer här!

Vem bestämmer hur en stad ska låta? Vad säger lagen, och vem kan påverka? Med en serie små presentationer öppnar Efterklang för dialog kring hur ljudmiljöer utformas. Atlantgatan 8. Läs mer här!

Här kan du läsa mer om hela stadsmässan.

Dronninghögsparken i Helsingborg.