Future Landscaping på årets Larkdag

Sveriges största branschdag inom landskapsarkitektur för studerande, yrkesverksamma och landskapsarkitekturintresserade äger rum den 22 april i Alnarp. Årets tema kommer vara “Future Landscaping” och dagen kommer att innehålla föreläsningar, workshops, fika och möjlighet att kika på montrar och diskutera ämnet.

Läs mer här.