Gå på gröna evenemang i Almedalen

Under årets Almedalsvecka finns det möjlighet att ta del av en del evenemang om hållbarhet. Green Cities ordnar till exempel en presentation om Växtrum, ett sätt att engagera invånare och skapa platser för möten och umgänge, och en presentation om 3-30-300-regeln som ett sätt att skapa framtidens hållbara stad.

29 juni 2023 kl. 13.00–14.30, Hamnplan 5, övre plan, Almedalen, Visby: Skapa framtidens hållbara stad med 3-30-300-regeln. Bland de medverkande finns Johan Östberg, docent SLU, och Alexander Ståhle, ansvarig för 3-30-300-studien i Region Skåne. Läs mer här!

29 juni 2023 kl. 15.00–16.15, Hamnplan 5, övre plan, Almedalen, Visby. Parklösning som gynnar grön stadsutveckling, integration, näringsliv, turism och invånare. Bland annat medverkar representanter från Lerums kommun. Läs mer här!

Foto: Green Cities/Lina Arvidsson