Gå på konferens i höst!

Får vi lov att tipsa om ett par konferenser i höst? Detaljerna om Teknologisk Instituts program har nyligen släppts och de låter mycket lovande.

Den första är Utemiljö – fokus drift som går i Stockholm den 29–30 augusti. Den handlar bland annat om hur man kan planera för att uppnå en effektiv skötsel av utemiljöer, utmaningar och direktiv om invasiva arter och om hur driften kan gynna biologisk mångfald.

Den andra är Landskapsarkitektdagarna 2018, 9–10 oktober i Stockholm. Ur programmet: dagvattenhantering, möbleringar för offentlig utemiljö samt hur man kan få det gröna värdet att bevaras när städer förtätas.

Konferensavgiften är lägre för de som anmäler sig tidigt.

Båda konferenserna anordnas av Teknologisk Institut.