Gå på mastersseminarier på SLU!

Inom SLU landskaps olika utbildningsprogram görs examensarbeten på kandidat- och mastersnivå (efter tre respektive fem år). För mastersarbetena hålls seminarier på en timme för varje uppsats. Alla är välkomna till dessa seminarier. Här finns länkar till förteckningar över vilka seminarier som ska hållas inom kort.

Fler länkar kommer.

Alnarp, 29 maj 2019, presentation av examensarbeten inom landskapsarkitektur.

Alnarp, 29 maj 2019, presentation av examensarbeten inom Outdoor environments for health and wellbeing.