Glöm inte hämta ut ditt yrkesbevis

TCYK har över 2000 yrkesbevis i sitt register, som ännu inte plockats ut från de som registrerat sina teoretiska kunskaper och som bara behöver komplettera med praktikintyg. Hjälp dem att städa registret genom att gå in och beställa de yrkesbevis som du har rätt till här!

Du kan börja med att gå in på TCYK:s hemsida och se vilka yrkesbevis som finns registrerade på dig. Är det något som inte stämmer eller saknas? Gör en felanmälan här! Men kolla först så att du att du inte har TCYK:s gamla Gröna bok liggande med underskrifter för yrkesbevis som du ännu inte kvitterat ut. Skanna i så fall in sidorna med underskrifter och ta fram ett arbetsgivarintyg som stärker din praktik. Gå sedan till butiken på TCYK:s hemsida och följ instruktionerna.

Här kan du läsa mer om vitsen med yrkesbevis och de olika vägarna att få dem.